Difference between revisions of "LU-BST-M:index"

From DiLab
Jump to: navigation, search
(Kalendārs)
(Kalendārs)
Line 39: Line 39:
 
| 03.03.2009
 
| 03.03.2009
 
| Prezentācija: Atis Elsts : *
 
| Prezentācija: Atis Elsts : *
|-
+
Prezentācija: Krišjānis Nesenbergs : *
|
 
| Prezentācija: Krišjānis Nesenbergs : *
 
 
|-
 
|-
 
| 05.03.2009
 
| 05.03.2009
 
| Prezentācija: Ronalds Zarīts : *
 
| Prezentācija: Ronalds Zarīts : *
|-
+
Prezentācija: Rūdolfs Opmanis : *
|
 
| Prezentācija: Rūdolfs Opmanis : *
 
 
|-
 
|-
 
| 10.03.2009
 
| 10.03.2009
 
| Prezentācija: Ģirts Strazdiņš : *
 
| Prezentācija: Ģirts Strazdiņš : *
|-
+
Prezentācija: Krišjānis Nesenbergs *
|
 
| Prezentācija: Krišjānis Nesenbergs *
 
 
|-
 
|-
 
| 12.03.2009
 
| 12.03.2009
 
| Prezentācija: Jānis Avotiņš : *
 
| Prezentācija: Jānis Avotiņš : *
|-
+
Prezentācija: Atis Elsts : *
|
 
| Prezentācija: Atis Elsts : *
 
 
|-
 
|-
 
| 17.03.2009
 
| 17.03.2009
Line 66: Line 58:
 
| 19.03.2009
 
| 19.03.2009
 
| Prezentācija: Georgijs Kanonirs : *
 
| Prezentācija: Georgijs Kanonirs : *
|-
+
Prezentācija: Rūdolfs Opmanis : *
|
 
| Prezentācija: Rūdolfs Opmanis : *
 
 
|-
 
|-
 
| 24.03.2009
 
| 24.03.2009
 
| Prezentācija: Ēriks Bērtulis : *
 
| Prezentācija: Ēriks Bērtulis : *
|-
+
Prezentācija: Mārtiņš Linde : *
|
 
| Prezentācija: Mārtiņš Linde : *
 
 
|-
 
|-
 
| 26.03.2009
 
| 26.03.2009
 
| Prezentācija: Ilvars Tauriņš : *
 
| Prezentācija: Ilvars Tauriņš : *
|-
+
Prezentācija: Ēriks Bērtulis : *
|
 
| Prezentācija: Ēriks Bērtulis : *
 
 
|-
 
|-
 
| 31.03.2009
 
| 31.03.2009
 
| Prezentācija: Mārtiņš Linde : *
 
| Prezentācija: Mārtiņš Linde : *
|-
+
Prezentācija: Jānis Avotiņš : *
|
 
| Prezentācija: Jānis Avotiņš : *
 
 
| *
 
| *
 
|-
 
|-
 
| 02.04.2009
 
| 02.04.2009
 
| Prezentācija: Ilvars Tauriņš : *
 
| Prezentācija: Ilvars Tauriņš : *
|-
+
Prezentācija: Georgijs Kanonirs : *
|
 
| Prezentācija: Georgijs Kanonirs : *
 
 
|-
 
|-
 
| 07.04.2009
 
| 07.04.2009

Revision as of 12:03, 3 March 2009

Bezvadu sensoru tīkli

LU FMF DN kurss, maģistru programma, 2009.g pavasaris

Kursa apraksts: [LV], [EN]

Pasniedzējs: asoc.prof. Leo Seļāvo


Kalendārs

Nedēļas datumi Kursa saturs
01.02.2009. - 08.02.2009. Reģistrācijas nedēļa
10.02.2009 Ievadlekcija. BST piemēri un pētnieciskās problēmas
12.02.2009 *
17.02.2009 *
19.02.2009 Praktiskie darbi PD1.
24.02.2009 Prezentācija: Ģirts Strazdiņš: Operāciju sistēmas bezvadu sensoru tīkliem
26.02.2009 Praktiskie darbi PD1.
03.03.2009 Prezentācija: Atis Elsts : *

Prezentācija: Krišjānis Nesenbergs : *

05.03.2009 Prezentācija: Ronalds Zarīts : *

Prezentācija: Rūdolfs Opmanis : *

10.03.2009 Prezentācija: Ģirts Strazdiņš : *

Prezentācija: Krišjānis Nesenbergs *

12.03.2009 Prezentācija: Jānis Avotiņš : *

Prezentācija: Atis Elsts : *

17.03.2009 Prezentācija: Ronalds Zarīts : *
19.03.2009 Prezentācija: Georgijs Kanonirs : *

Prezentācija: Rūdolfs Opmanis : *

24.03.2009 Prezentācija: Ēriks Bērtulis : *

Prezentācija: Mārtiņš Linde : *

26.03.2009 Prezentācija: Ilvars Tauriņš : *

Prezentācija: Ēriks Bērtulis : *

31.03.2009 Prezentācija: Mārtiņš Linde : *

Prezentācija: Jānis Avotiņš : *

*
02.04.2009 Prezentācija: Ilvars Tauriņš : *

Prezentācija: Georgijs Kanonirs : *

07.04.2009 *
09.04.2009 *
14.04.2009 *
16.04.2009 *
21.04.2009 *
23.04.2009 *
28.04.2009 *
30.04.2009 *
*.05.2009 Projektu beigšana, gatavošanās eksāmenam un eksāmens.

Praktiskie darbi (PD)

Mājas darbi (MD)

SaitesCiti kursi (ko lasa Leo Seļāvo) LU DN