LU-BST-M:index

From DiLab
Revision as of 11:58, 3 March 2009 by Leo (talk | contribs) (Kalendārs)
Jump to: navigation, search

Bezvadu sensoru tīkli

LU FMF DN kurss, maģistru programma, 2009.g pavasaris

Kursa apraksts: [LV], [EN]

Pasniedzējs: asoc.prof. Leo Seļāvo


Kalendārs

Nedēļas datumi Kursa saturs
01.02.2009. - 08.02.2009. Reģistrācijas nedēļa
10.02.2009 Ievadlekcija. BST piemēri un pētnieciskās problēmas
12.02.2009 *
17.02.2009 *
19.02.2009 Praktiskie darbi PD1.
24.02.2009 Prezentācija: Ģirts Strazdiņš: Operāciju sistēmas bezvadu sensoru tīkliem
26.02.2009 Praktiskie darbi PD1.
03.03.2009 Prezentācija: Atis Elsts : * Prezentācija: Krišjānis Nesenbergs : *
05.03.2009 Prezentācija: Ronalds Zarīts : * Prezentācija: Rūdolfs Opmanis : *
10.03.2009 Prezentācija: Ģirts Strazdiņš : * Prezentācija: Krišjānis Nesenbergs *
12.03.2009 Prezentācija: Jānis Avotiņš : * Prezentācija: Atis Elsts : *
17.03.2009 Prezentācija: Ronalds Zarīts : *
19.03.2009 Prezentācija: Georgijs Kanonirs : * Prezentācija: Rūdolfs Opmanis : *
24.03.2009 Prezentācija: Ēriks Bērtulis : * Prezentācija: Mārtiņš Linde : *
26.03.2009 Prezentācija: Ilvars Tauriņš : * Prezentācija: Ēriks Bērtulis : *
31.03.2009 Prezentācija: Mārtiņš Linde : * Prezentācija: Jānis Avotiņš : * *
02.04.2009 Prezentācija: Ilvars Tauriņš : * Prezentācija: Georgijs Kanonirs : *
07.04.2009 *
09.04.2009 *
14.04.2009 *
16.04.2009 *
21.04.2009 *
23.04.2009 *
28.04.2009 *
30.04.2009 *
*.05.2009 Projektu beigšana, gatavošanās eksāmenam un eksāmens.

Praktiskie darbi (PD)

Mājas darbi (MD)

SaitesCiti kursi (ko lasa Leo Seļāvo) LU DN