Difference between revisions of "LU-BST-b"

From DiLab
Jump to: navigation, search
(19.05.20)
(19.05.20)
Line 226: Line 226:
  
 
|
 
|
* '''Termiņš: [[#MD3|MD3]]'''
 
  
 
|- style='vertical-align: top;'
 
|- style='vertical-align: top;'

Revision as of 23:30, 11 May 2020

Īssaites: Kalendārs | Uzdevumi | Resursi | Šodiena: 12.08.20 : Rītdiena: 13.08.20 (ja ir lekcija)


Bezvadu Sensoru Tīkli (BST)

LU DF bakalaura studiju kurss DatZ3070, meklēt eStudijās.

Kalendārs

Datums Tēma, saturs Uzdevumi

04.02.20

Ievadlekcija

Bezvadu sensoru tīklu pielietojumi un pamatproblēmas. BST kursa forma un prasības.

11.02.20

Bezvadu sakaru sistēmas

Radio spektrs un ISM josla. Komunikācijas protokoli un modulācija.

18.02.20

Iegultās sistēmas

Sensoru mezgla uzbūve.

25.02.20

Radio komunikāciju realitātes

03.03.20

MAC protokoli sensoru tīklos

10.03.20

Maršrutizācijas protokoli

17.03.20

Laika sinhronizācija

24.03.20

Lokalizācija

31.03.20

KD1

Vidus semestra kontroldarbs KD1.

 • Termiņš: MD1 (PD5 rezultāti)

14.04.20

Programmēšanas abstrakcijas

Komponenšu orientēta programmēšana. Skriptēta un enkapsulēta programmēšana. TinyOS, MansOS un SEAL.

Lasāmviela:

21.04.20

Datu apstrāde BST

Vieslekcija: Sensoru tīklu simulācija ar Matlab. Lasa Rolands Šāvelis no EDI.

28.04.20

BST Testbed

EDI BST Testbed apraksts un lietojums.

Reading/Reference:

 • Kursa projektu tēmas, diskusija.

05.05.20

Drošība un privātums
 • Termiņš: MD4 Kursa projektu tēmu pieteikumi, prezentācijas.

12.05.20

Enerģijas ieguve no vides
 • Termiņš: MD5 - Testbed

19.05.20

Semantika un sensoru tīkli

26.05.20

Kopsavilkums
 • Projektu statusa ziņojumi.

xx.xx.xx

Eksāmens

Uzdevumi

Praktiskie darbi

Praktiskajos darbos būs lietojama MansOS operētājsistēma.

PD1

"SOS" morzes ābecē izvadīts uz motes LED

PD2

Hello World -> no motes uz termināla

PD3

Gaismas sensora lasījums uz termināla

PD4

Darbs grupā pa divi.

Gaismas sensora lasījums pārraidīts ar radio un saņemts uz citas motes un izvadīts uz termināla.

Risinājumam jābūt noturīgam pret citiem raidītājiem šajā pašā radio kanālā. Jāparāda tikai sava risinājuma sūtītās ziņas.

PD5

Darbs grupā pa divi.

Noteikt radio raidīšanas attālumu TmoteSky motēm.

 • Izveidot raidītāja programmu un uztvērēja programmu.
 • Pārvietot motes dažādos attālumos un novērtēt, cik datu pakas tiek saņemtas.
 • Izvērtēt, kāda ietekme ir motes savstarpējai orientācijai starp raidītāju un uztvērēju.
 • Aprakstīt rezultātus un iesniegt PDF dokumentā, e-studijās, kā MD1.

Mājas darbi

MD1

PD5 rezultāti - Izvērtēt sensoru mezglu komunikāciju veiktspēju atkarībā no distances.

Gadījumā, ja jums neizdevās savākt savus datus, tad analīzei var lietot šos, ar attiecīgu atsauci:

MD2

Izstrādāt un aprakstīt maršrutizācijas algoritmu, kas atbilst prasībām šajos slaidos

 • Aprakstīt izveidoto maršrutizācijas protokolu.
 • Aprakstīt protokola veiktspējas novērtējumu.
 • Sniegt piemēru, kā tas darbojas slaidos dotajā situācijā.
 • Risinājumu iesniegt PDF dokumentā, e-studijās, kā MD2.

MD3

Izstrādāt un aprakstīt virtuālas mašīnas valodu bezvadu sensoru mezgliem, līdzīgi kā Mate lekcijas slaidos.

Aprakstā jāiekļauj:

 • Valodas komandas, arhitektūra, pieņēmumi
 • Komandu kodējums (pa bitiem), komandu tipi vai klases.
 • Divi piemēri programmām, kas kodēti jūsu valodā.
 • Ar ko jūsu risinājums atšķiras no Mate un kādos gadījumos tam ir priekšrocības.

MD4

Kursa projekta pieteikums

Īss apraksts

Izstrādāt projekta pieteikumu, kurā aprakstīt:

 • Problēmu, ko risināsiet ar bezvadu sensoru tīklu palīdzību
 • Motivāciju, kāpēc problēma jārisina
 • Esošos risinājumus šai problēmai vai līdzīgām problēmām
 • Kas nepieciešams jūsu risinājumam: tehnoloģijas, aparatūra
 • Termiņi katrai nedēļai: kas tiks veikts līdz šiem termiņiem projekta izstrādes gaitā.

Aprakstu organizēt kā slaidus, lai ērti prezentēt. Iesniegt aprakstu PDF formātā.

Sīkāks apraksts

Šoreiz nekas nav jāprogrammē. Bet gan jāuzraksta sava kursa projekta īss apraksts kā slaidu prezentācija un jāiesniedz PDF formātā. Kursa projekta pieteikumu vajadzēs prezentēt lekcijas laikā, katra komanda pastāstīs pārējiem par sava kursa projekta ideju, izveidosim īsu diskusiju.

Obligātās dokumenta nodaļas:

 • Projekta tēma. Kas ir Jūsu projekts, ko Jūs izstrādāsiet. Šeit var pietikt ar vienu vai dažiem teikumiem
 • Projekta komanda, īpaši ja nepieciešams vairāk par vienu dalībnieku. Kas piedalās, kādas lomas katrs izpilda (kurš ko programmēs, kurš projektēs, kurš testēs utt)
 • Motivācija. Kāpēc Jūs šādu projektu taisāt. Kāds no tā varētu būt labums Jums un pārējiem apkārtējiem cilvēkiem, dabai.
 • Jūsu pieeja un arhitektūra. Kā realizēsiet projektu. Kāda būs izmantotā aparatūra. Kāda programmatūra. Kāda būs tīkla struktūra. Šeit labi iederas sistēmas arhitektūras bildes, shematiski attēlojumi. Svarīgi norādīt arī nepieciešamo aparatūru, tai skaitā, kādi sensori nepieciešami projekta realizēšanai. Lai varam sākt meklēt nepieciešamos sensorus, motes. Tiek sagaidīts, ka šī ir saturīgākā projekta apraksta daļa.
 • Sagaidāmais rezultāts. Cik daudz no savas projekta idejas plānojat šī semestra laikā realizēt. Kādus testus veikt. Kā novērtēsit rezultātus.

Papildus tēmas:

 • Kas šajā tēmā pasaulē ir jau izdarīts. Bakalaura studentiem netiek prasīts izdarīt kaut ko universālu, kas pasaulē vēl neeksistē. Tai pat laikā, ir ļoti vēlams, ka veicat izpēti, par to, kas pasaulē Jūsu tēmā ir jau izpildīts. Kaut vai tāpēc, lai izvēlētos labāko risinājumu, lai nav pašiem jāizdomā no nulles
 • Idealizācija. Šī projekta ietvaros netiek prasīts, lai Jūs uzbūvējat vispasaules sensoru tīklu ar Google mēroga infrastruktūru. Bet, ja tas būtu iespējams - ko ar Jūsu sensoru tīklu varētu izdarīt? T.i., padomājiet pāri sava viena semestra robežām!

MD5

Uzdevuma veikšana EDI testbed platformā.

Sīkāks uzdevuma apraksts sekos.

Resursi

Citu gadu materiālu arhīvs

Saites