LU::open-projects

From DiLab
Revision as of 23:28, 15 October 2008 by Leo (talk | contribs) (New page: Šeit apskatāmas potenciālas tēmas studentiem kas vēlas manā (Leo Seļāvo) vadībā izstrādāt kursa, bakalaura vai maģistra darbus. Ja jums kāda no šīm tēmām interesē, lūdz...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Šeit apskatāmas potenciālas tēmas studentiem kas vēlas manā (Leo Seļāvo) vadībā izstrādāt kursa, bakalaura vai maģistra darbus. Ja jums kāda no šīm tēmām interesē, lūdzu dodiet ziņu.

Visas zemāk minētās tēmas iekļauj gan radošu gan praktisku darbu kas noved līdz demonstrējamam rezultātam. Paredzams, ka students šajā darbā ieliks gan savu radošo domu, gan iemaņas attiecīgās sistēmas, programmatūras vai aparatūras izstrādē.

Tēmas:

Bezvadu sensoru tīkli

  • Navigācijas sistēma cilvēkiem ar ierobežotu redzi. Sensori palīdz noteikt cilvēka atrašanās vietu telpā un nosūta šo informāciju cilvēkam reālā laikā.
  • Viedā māja, viedā klase, viedā laboratorija. Bezvadu sensoru un efektoru tehnoloģijas pielietojumi un izstrāde kas palīdz uzlabot mūsu dzīves vidi.
  • Operāciju sistēmas komponenšu izstrāde bezvadu sensoru tīkliem. Šis ir aktīvs vairāku cilvēku projekts ar iespējām papildināt un uzlabot MansOS operāciju sistēmu ar dažādām komponentēm, piemēram, atkļūdošanai.
  • Universāla iegulto sistēmu interpretātora izstrāde. Valoda, vide un programmnodrošinājums kas palīdz ātri un ērti izstrādāt un testēt iegulto sistēmu programmatūru.


Digitāla signālu apstrāde

  • Latviešu valodas teksta konvertēšana uz audio reālā laikā. Projekts paredz izstrādāt vai pielāgot eksistējošu atvērtā koda sistēmu (piemēram Festival vai Mary) tā lai šī sistēma varētu pildīt "text-to-speech" funkcionalitāti tekstiem latviešu valodā. Sistēmas pielietojumi - cilvēki ar īpašām vajadzībām, mobili audio grāmatu lasītāji, u.tml.


Virtuālās vides

  • Virtuālās pasaules izstrāde kas ietver sevī Latvijas Universitātes un/vai tās apkaimes, vai pat Rīgas modeli.
  • Virtuālā un reālā vides, to saistība un savstarpējā ietekme. Sistēma kas nodrošina reālās vides sensoru signālu pārnešanu uz virtuālo un pretējā virzienā uz reālās vides efektoriem.


Datorinženierija, aparatūra, jauktās sistēmas

  • Jaunas sensoru moduļu platformas izveide kas nodrošina, piemēram, vieglāku sistēmu izstrādi ar mazāku enerģijas patēriņu. Šim projektam iespējamas daudzas variācijas atkarībā no jaunās platformas mērķiem un priekšrocībām.
  • Interaktīvas tāfeles izstrāde. Inovatīvi tehnoloģiju risinājumi mācību procesam lekcijās un klasēs.
  • Virtuāls rādāmais kociņš prezentācijām. Portatīva iekārta kas, iespējams, atgādina "lāzera pointeri" bet tā vietā lai raidītu lāzera staru uz ekrānu, nosaka rādītāja pozīciju attiecībā pret ekrānu (iespējams, ar iebūvētiem akcelerometriem vai ultraskaņas triangulāciju) un nosūta prezentācijas datoram kursora atrašanās vietu.