LU-BST-B09:LC

From DiLab
(Redirected from LU-BST-B:LC09)
Jump to: navigation, search

Lekcija: TinyOS

Lekcijas slaidi (PDF, 227KB). Šeit iekļauti tikai lekcijā izstāstītie slaidi: ideoloģija, uzdevumi (tasks), radio un seriālā porta komunikācija.

Lekcija: Sensori un mokrokontrolieri

Lekcijā tika apskatīti dažādi sensoru tipi, to savienojuma veidi ar mikrokontrolieri (dažādi seriālie protokoli un savienojums caur ADC), seriālo interfeisu priekšrocības salīdzinājumā ar paralēlo interfeisu, kā arī konceptuālā shēma sensora savienojumam ar mikrokontrolieri, par piemēru ņemot MSP430 mikrokontrolieri, kas iebūvēts TMote Sky sensoru mezglā. Materiālus var meklēt pēc atslēgvārdiem "Sensor", "Sensor Types", "Analog-to-Digital-Converter", "ADC", "how ADC works".

Lekcija: BST Virtuālās mašīnas

Lekcijā apskatītas virtuālās mašīnas bezvadu sensoru tīkliem, ņemot vienu piemēru: Virtuālo mašīnu Matē.

Materiāli: