DIPb09:MD4

From DiLab
Revision as of 13:18, 23 September 2010 by Artis (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
  • Izveidot loģisko shēmu, kas nodrošina sekojošu funkcionalitāti:
    • INPUTS – A & B (8 biti)
    • OUTPUTS - Q (8 biti), CarryOut, Overflow
    • Q = A + B
    • darbojas ātrāk nekā lekcijā apskatītais ripple carry risinājums
  • Iesniegšanas termiņš 09.10.2009 08:30