DIPb09:MD4

From DiLab
Jump to: navigation, search
  • Izveidot loģisko shēmu, kas nodrošina sekojošu funkcionalitāti:
    • INPUTS – A & B (8 biti)
    • OUTPUTS - Q (8 biti), CarryOut, Overflow
    • Q = A + B
    • darbojas ātrāk nekā lekcijā apskatītais ripple carry risinājums
  • Iesniegšanas termiņš 09.10.2009 08:30