DIPb10:KP1

From DiLab
Revision as of 22:34, 19 October 2016 by Rinalds (talk | contribs) (Vientakts procesora elementu projektēšana)
Jump to: navigation, search

Vientakts procesora elementu projektēšana

 • Kursa projektu studenti veic individuāli.
 • Kursa projekta izpilde var tikt veikta gan praktisko darbu laikā, izmantojot LU datorresursus, gan citā laikā, izmantojot citus studentiem pieejamos datorresursus.
 • Lai nokārtotu ieskaiti, ir jābūt izpildītiem sekojošiem nosacījumiem:
  • līdz kārtējās lekcijas sākumam uz e-pasta adresi rinalds punkts ruskuls pie gmail punkts com ir iesūtīts saarhivēts ISE projekts;
  • kārtējo praktisko darbu laikā ir atrādīts ISE projekts, kurā ar testpiemēriem tiek prezentēta izveidotā funkcionalitāte;

1.posms

 • Aritmētiski loģiskais bloks (ALU) - 5.4, B.5, B.6
  • ieejas signāli A(31:0), B(31:0), OPCODE(3:0)
  • izejas signāli RESULT(31:0), ZERO, OVERFLOW, CarryOut
  • operācijas AND(0000), OR(0001), ADD(0010), SUB(0110), SLT(0111), NOR(1100)
 • Iesūtīšanas termiņš 11.11.20126 08:30
 • Atrādīšanas termiņš 11.11.2016 11:25