Difference between revisions of "DIPb10:PD5"

From DiLab
Jump to: navigation, search
(New page: * Uzdevums 1: Veikt PD4 laikā izveidotā ALU piesaisti Xilinx Spartan 3E platformai pēc sekojošas specifikācijas: {| border=1 cellspacing=0 cellpadding=4 |- ! Kontroli...)
 
 
Line 29: Line 29:
 
* Uzdevums 3: Sagatavot 5 testpiemērus ALU darbības pārbaudei
 
* Uzdevums 3: Sagatavot 5 testpiemērus ALU darbības pārbaudei
 
* Uzdevums 4: Pārbaudīt cita studenta lejupielādētā ALU darbības atbilstību sākotnējai specifikācijai (students A pārbauda studenta B shēmu, students B - studenta C, utt.)
 
* Uzdevums 4: Pārbaudīt cita studenta lejupielādētā ALU darbības atbilstību sākotnējai specifikācijai (students A pārbauda studenta B shēmu, students B - studenta C, utt.)
 +
 +
 +
 +
== PD4 Specifikācija (atkārtojums) ==
 +
* Uzdevums 1: Xilinx ISE vidē realizēt ALU pēc sekojošas specifikācijas:
 +
{| border=1 cellspacing=0 cellpadding=4
 +
|-
 +
! INPUTS
 +
! OUTPUTS
 +
 +
! OPCODE
 +
! RESULT
 +
! OPCODE
 +
! RESULT
 +
! OPCODE
 +
! RESULT
 +
|-
 +
| A(3:0)
 +
| RESULT(3:0)
 +
|
 +
| 000
 +
| A AND B
 +
| 011
 +
| A XOR B
 +
| 110
 +
| ''reserved''
 +
|-
 +
| B(3:0)
 +
| OVERFLOW
 +
|
 +
| 001
 +
| A OR B
 +
| 100
 +
| A ADD B
 +
| 111
 +
| ''reserved''
 +
|-
 +
| OPCODE(2:0)
 +
| ZERO
 +
|
 +
| 010
 +
| NOT(A)
 +
| 101
 +
| ''reserved''
 +
|
 +
|
 +
|}

Latest revision as of 10:43, 11 October 2019

  • Uzdevums 1: Veikt PD4 laikā izveidotā ALU piesaisti Xilinx Spartan 3E platformai pēc sekojošas specifikācijas:
Kontrolis Darbība
SW0..SW3 Ievades datu uzstādīšana
BTN_WEST Ievades datu saglabāšana reģistrā A
BTN_EAST Ievades datu saglabāšana reģistrā B
BTN_NORTH Ievades datu saglabāšana reģistrā OPCODE
ROT_CENTER Izvades datu attēlošana uz LED (LED0..LED3 dati, LED4 OVERFLOW, LED5 ZERO)
BTN_SOUTH Izvades datu dzēšana
Vadības pogu nospiešana tiek dublēta ar LED7 iedegšanos
  • Uzdevums 2: Veikt izveidotā ALU lejupielādi uz Xilinx Spartan 3E platformas
  • Uzdevums 3: Sagatavot 5 testpiemērus ALU darbības pārbaudei
  • Uzdevums 4: Pārbaudīt cita studenta lejupielādētā ALU darbības atbilstību sākotnējai specifikācijai (students A pārbauda studenta B shēmu, students B - studenta C, utt.)


PD4 Specifikācija (atkārtojums)

  • Uzdevums 1: Xilinx ISE vidē realizēt ALU pēc sekojošas specifikācijas:
INPUTS OUTPUTS OPCODE RESULT OPCODE RESULT OPCODE RESULT
A(3:0) RESULT(3:0) 000 A AND B 011 A XOR B 110 reserved
B(3:0) OVERFLOW 001 A OR B 100 A ADD B 111 reserved
OPCODE(2:0) ZERO 010 NOT(A) 101 reserved