Kā rakstīt labas publikācijas

From DiLab
Revision as of 15:45, 1 August 2012 by Leo (talk | contribs) (Par prezentāciju un valodu)
Jump to: navigation, search

Laba publikacija ir ne tikai laba (petniecības) darba un rezultātu atspoguļojums, bet arī laba to komunikācija lasītājiem.

Par publikāciju saturu un struktūru

Par prezentāciju un valodu


  • Ļoti ieteicamas grāmatas par rakstīšanu angļu valodā:
    • The Elements of Style - Google books, Wikipedia, Pilns teksts šeit un šeit.
    • Words Fail Me (What everyone who writes should know about writing)- Patricia T. O'Conner
    • Woe is I (The grammarphobe's guiode to better English in plain English) - Patricia T. O'Conner

Par publikāciju lasīšanu un recenzēšanu