Prasmes

From DiLab
Revision as of 10:38, 26 October 2017 by Leo (talk | contribs) (Python)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Laika gaitā esmu saskāries ar dažādiem programmatūras izstrādes rīkiem un prasmēm. Šajā lapā uzskaitīšu dažus no tiem. Varbūt ka tev, datoriķī, vēlams ar tiem iepazīties, jo saimniecībā noderēs?

Par noderīgām matemātikas prasmēm un tēmām ir atsevišķa lapa.

Programmēšana

Python

  • Python 2.* v.s. Python 3.*
  • Anaconda framework
  • Pandas - vide ātrai datu analīzei
  • Numpy un Scipy - pakotnes darbam ar daudz datiem (un pētniecībai)

Datubāzes

NoSQL

Vēsturiski ir pazīstamas SQL datubāzes, kur datu ieraksti organizēti tabulās. Kā alternatīva, NoSQL datubāzes glabā datus elastīgos dokumentos, kuru struktūra var mainīties dinamiski.

  • Mongodb - NoSQL datubāze ar dziņiem dažādās valodās
  • Firebase - platforma ar sinhronizāciju starp mākoni un Android lietotnēm.