Publikāciju izvēle un prezentēšana

From DiLab
Revision as of 12:13, 10 November 2014 by Leo (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Nereti kursu, semināru, vai jūsu pašu pētniecības aktivitāšu ietvaros nepieciešams izvēlēties labas publikācijas par jums interesējošu tēmu. Ieteikumus, kā to darīt, lasiet zemāk.

Tēma

Vispirms jums jābūt skaidrai tēmai, par ko meklēt rakstus. Tātad, jums jāzina, kādus atslēgvārdus un frāzes meklēt. Bez tam, ir labi, ja zinat arī potenciālos avotus, piemēram, konferences vai autorus, pēc kuriem meklēt (skatīt zemāk).

Kur un kā meklēt

 • Publikāciju meklēšanas rīki internetā, piemēram Google Scholar
 • Labas konferences par attiecīgo tēmu. Konferenču materiāli (proceedings) bieži pieejami internetā.
 • Labi žurnāli par tēmu. Gan internetā, gan papīra versijās, bibliotēkā.
 • Aktīvas un pieredzējušas pētniecības grupas, kurām nereti ir savi portāli.
 • Aktīvi un pieredzējuši zinātnieki, autori attiecīgajā sfērā. Nereti viņu publikāciju saraksti vai CV ir pieejami internetā. Vai arī viņu vārdus var lietot meklēšanas rīkos.
 • Digitālās bibliotēkas, tādas kā [ieeexplore.ieee.org IEEE Explore] vai ACM digital library
 • Attiecīgie kursi labās universitātēs, un ieteicamās literatūras avoti tajos.
 • Grāmatas bibliotēkā vai digitālās versijas, meklējot pēc atslēgvārdiem.
 • Zinātnisko rakstu datu bāzes, piemēram Scopus.
 • Jautājiet kolēģiem un attiecīgos diskusiju forumos, piemēram Research Gate portālā.


Kā novērtēt

Labai publikācijai būtu jāiekļauj sekojošas sadaļas:

 • Motivācija un problēmas apraksts. Kāpēc šis darbs tika veikts. Kādu labumu tas dos pasaulei.
 • Risinājums. Kā autori risina problēmu, tai skaitā tehniskās detaļas, rīki, algoritmi.
 • Salīdzinājums ar citiem risinājumiem. Ar ko šis atšķiras, un ir labāks vai sliktāks.
 • Eksperimentu nosacījumi, ja tika veikti eksperimenti. Piemēram simulācijas, vai lietotāju aptaujas. Kādi ir parametri, cik lieli eksperimentu apjomi, kā tie tika veikti. Kopumā jābūt skaidram, vai eksperimenti ir pietiekama apjoma, un vai tie var radīt ticamu rezultātu.
 • Analīze. Vai nu teorētiska, vai empīriska, balstoties uz eksperimentu rezultātiem. Parāda, kādos aspektos risinājums ir vērtīgs, un, iespējams, kādos nav.
 • Kopsavilkums. Īsumā, kas darīts, kas sasniegts, un kādas ir (potenciālās) sekas, secinājumi.
 • Atsauces uz citiem rakstiem un informācijas avotiem, konkrētā saistībā ar tēmu.

No kā izvairīties

Katram rakstam ir sava vērtība. Meklējot publikācijas, jūs droši vien gribat atrast gan interesantu pētījumu vai inovatīvu risinājumu, gan novērtējumu tam, piemēram, analizējot eksperimentālus datus. Tāpēc sekojoša tipa raksti droši vien nav vēlami:

 • Reklāmas raksti.
 • Raksti bez tehniska pamatojuma, tai skaitā atsevišķi populārzinātniski raksti.
 • Raksti bez izmērāma novērtējuma, cik labs vai veiksmīgs ir risinājums.
 • Raksti bez atsaucēm.
 • Raksti bez salīdzinājuma ar citiem risinājumiem.

Slaidi prezentācijai

Slaidus taisiet īsus, kodolīgus, ar vizuāliem attēliem.

 • Lielāko teksta daļu jūs pateiksiet vārdiem, to nelieciet slaidos.
 • Faktuālo materiālu varat likt, lai ir uz ko atsaukties, un var precīzāk atcerēties.
 • Neveidojiet pārāk daudz slaidus. Ne vairāk kā 1 slaids minūtē.
 • Guy Kawasaki 10-20-30 likums: 10 slaidi, 20 minūtes, 30 punktu fonts.
 • Jo lielāka pieredze, jo mazāk teksta slaidos.
 • Seminārs vai kurss var pieļaut, ka jūs izmantojat oriģinālos autoru slaidus (ja autori vai likumi neiebilst). Tad variet taupīt laiku un nepārtaisīt tos slaidus, kas jau gatavi. Bet jums tomēr jāpieliek arī slaidi kas akcentē jūsu skatījumu un vērtējumu par tēmu vai publikāciju. Tai skaitā gan virsrakstu un tēmu sākumā, gan secinājums.
 • Ja seminārs paredz diskusiju, ir vērtīgi prezentācijas beigās iekļaut slaidu ar rosinošiem jautājumiem. Piemēram:
  • Kādas problēmas piedāvātais risinājums atrisina jūsu dzīvē?
  • Kādu jūs saskatāt risinājuma ietekmi uz dzīvi nākotnē?

Prezentācija

Ņemiet vērā, ka jūsu prezentācija nav "izteiksmīga slaidu teksta nolasīšana." Jūsu klātbūtnei jādod būtiska pievienotā vērtība prezentācijā.

Prezentācija ir sakarīgs stāsts. Jums jāveido sakarīgas pārejas no katra slaida uz nākamo.

Nevelciet garumā, "nelejiet ūdeni". Ieteikums varētu būt katram slaidam apm. 1 minūti, katrā minūtē apm. 5 runājamie teikumi.

Esiet gatavi tehniskām problēmām! Piemēram:

 • Ņemiet līdzi arī PDF versiju slaidiem, jo var gadīties, ka dators vai projektors nerāda vai kropļo Powerpoint vai Keynote slaidus.
 • Laicīgi uzkopējiet uz prezentējamā datora un zibatmiņas, ja gadās, ka pēkšņi jāmaina prezentācijas dators.
 • Ja jūs izmantojat video, laicīgi uzkopējat tos uz datora, jo var gadīties, ja nav interneta savienojuma, piemēram, Youtube portālam, vai arī tas ir lēns un "raustās".

Izmēģiniet prezentāciju, trenējaties prezentēt gan sev, gan draugiem pirms pašas uzstāšanās. Tas padarīs procesu gan plūstošāku, gan arī palīdzēs izķert kļūdas un publikai nesaprotamās vietas.