Akadēmiskā goda sistēma

From DiLab
Jump to: navigation, search

Akadēmiskā goda noteikumi L.Seļāvo vadītajos kursos LU DF

Lai piedalītos LU DF kursos (ko vada prof. Leo Seļāvo) un to pārbaudījumos jums jāapliecina sava piekrišana sekojošiem noteikumiem, kas nodrošina godīgu un efektīvu mācību un pārbaudījumu procesu.

Jūs, kā students apņematies ievērot, ka:

 1. Jūsu atbildes un risinājumi pildot mājas un kontroldarbus, kā arī citus pārbaudījumu darbus, būs jūsu individuāls darbs bez citu līdzdalības (izņemot gadījumos, kur to uzdevuma nosacījumi atļauj).
 2. Jūs nedarīsiet citiem zināmus risinājumus un atbildes mājas darbiem, kontroldarbiem un citiem pārbaudījumu darbiem. Tajā skaita gan jūsu risinājumus, gan arī tos, kurus dod zināmus kursa docenti un asistenti.
 3. Jūs izpildīsiet risinājumus godīgi un neveiksiet darbības, kas negodīgi uzlabo jūsu vai ietekmē citu studentu rezultātus.

Akadēmiskais godīgums un tā pārkāpšana LU

Par akadēmisko godīgumu un tā ievērošanu runā arī LU normatīvie dokumenti studiju procesā. Kā redzams, akadēmiskais godīgums jāievēro, un tā pārkāpumu sekas var būt pat eksmatrikulācija.

 • Ieskats Latvijas Universitātes iekšējās kārtības noteikumos studējošajiem:
  • 4.7. Ievērot Noteikumus par akadēmisko godīgumu LU, tajā skaitā nelietot pārbaudījumos neatļautus materiālus un palīglīdzekļus, nepieļaut plaģiātu studiju darbā.
  • 7.1.6. (7.1 Studējošo eksmatrikulē pēc fakultātes dekāna vai LU vadības priekšlikuma, ja...) studējošais ir izdarījis šo Noteikumu un/vai Noteikumu par akadēmisko godīgumu LU būtisku pārkāpumu, eksmatrikulāciju piemēro kā disciplinārsodu.
  • 8.1. Par šo Noteikumu un Noteikumu par akadēmisko godīgumu LU pārkāpumiem studējošajam ar LU rīkojumu pēc studiju programmas direktora vai akadēmiskās struktūrvienības vadītāja priekšlikuma var izteikt brīdinājumu par eksmatrikulāciju. Brīdinājums par eksmatrikulāciju ir spēkā vienu gadu no tā izteikšanas brīža.
  • 8.2. Par būtiskiem šo Noteikumu un/vai Noteikumu par akadēmisko godīgumu LU pārkāpumiem studējošajam kā disciplinārsodu var piemērot eksmatrikulāciju.


Noteikumi par akadēmisko godīgumu Latvijas Universitātē ir atrodami šeit.

Visi LU studenti, parakstot studiju līgumu, apliecina, ka ievērtos šos noteikumus.

Aicinu tā arī darīt, lai nav nepatīkami pārsteigumi un sekas.