Arm-linux-gnueabi-gcc un qemu-arm

From DiLab
Jump to: navigation, search

Iespējams, jūs vēlaties kompilēt un testēt arm platformas programmas uz sava datora. Tad nepieciešams uzstādīt kros-kompilācijas rīkus arm-linux-gnueabi-gcc, bibliotēkas un emulatoru qemu priekš arm platformas.

Instalācija uz Ubuntu

Šis testēts uz Ubuntu 18.04.

sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabi qemu linux-libc-dev-armel-cross

Vadzēs arī gdb-multiarch atkļūmotāju:

sudo apt-get install gdb-multiarch

Iespējams, noderēs arī šie:

sudo apt-get install build-essential binutils gcc subversion git ddd

Instalācija uz Debian

Šis testēts uz Debian Wheezy.

Jums jāpieliek sekojoša apt-get repozitorija /etc/apt/sources.list failā

deb http://www.emdebian.org/debian/ stable main

Tad jūs varat installēt rīkus:

apt-get update
apt-get install linux-libc-dev-armel-cross gcc-4.4-arm-linux-gnueabi gdb-arm-linux-gnueabi

Lietošana

Tagad varam kompilēt programmu myprog.c arm platformai, piemēram, šādi.

arm-linux-gnueabi-gcc -g -mcpu=xscale -O0 -Wall -o myprog.o -c myprog.c
arm-linux-gnueabi-gcc  -o myprog myprog.o


Tagad varam darbināt arm programmu, piemēram, myprog ar qemu-arm

qemu-arm -L /usr/arm-linux-gnueabi myprog

Parametrs -L vajadzīgs, lai atrastu arm platformai piederīgās bibliotēkas

Versijas

Ņemiet vērā, ka arm-linux-gnueabi-gcc un qemu-arm attīstās, un dažādas versijas spēj izķert vai ignorē dažādas kļūmes. Tāpēc, ja jūsu darbs iet "bez kļūdām" uz LU DF asm1 servera, tas nenozīmē ka visas kļūmes ir izķertas. Parasti jaunākas versijas spēj brīdināt par vairāk kļūdām.

Šobrīd uz asm1 servera versijas ir šādas:

  • arm-linux-gnueabi-gcc: gcc version 7.3.0 (Ubuntu/Linaro 7.3.0-27ubuntu1~18.04)
  • qemu-arm: qemu-arm version 2.11.1(Debian 1:2.11+dfsg-1ubuntu7.10)

Bet, piemēram, Ubuntu repozitorijās versijas varētu būt citas.