Atbalsts doktorantu komandējumiem

From DiLab
Jump to: navigation, search

LU DF doktorantiem ir iespējams gūt atbalstu komandējumam uz konferencēm, kurās doktoranti prezentē savu pētījumu sasniegumus.

Pieteikums komandējuma atbalstam

Ja jūsu raksts ir pieņemts konferencē prezentācijai ir ļoti labi.

Tomēr, lai varētu izskatīt iespējas daļēji vai pilnīgi atbalstīt jūsu komandējumu, jums jāatsūta pieteikums. Tajā lūdzu iekļaut sekojošu informāciju:

 1. Konferences:
  • nosaukums;
  • nozīmīgums (starptautiska, reģionāla, reitings);
  • saite uz portālu.
 2. Raksta, par kuru būs referāts:
  • nosaukums;
  • autoru saraksts;
  • jūsu ieguldījums, tai skaitā salīdzinot ar citiem autoriem;
  • pieņemtais raksts vai saite uz to.
 3. Motivācija, kāpēc jums ir vērts apmeklēt šo konferenci, un kāda šim komandējumam būs nozīme jūsu doktorantūras studijās. Lūdzu piedomājiet par šo jautājumu, un uzrakstiet 1-2 rindkopas. Šeit nav gaidītas formalas frāzes, bet pēc būtības jūsu izpratne, kāpēc jums ir nepieciešams un svarīgs šis ceļojums, ko tas jums dos saistībā ar doktorantūru un ar jūsu profesionālo nākotni. Šim punktam ir būtisks svars izvērtējot jūsu pieteikumu.
 4. No kādiem citiem līdzekļiem esat saņēmuši vai meklējuši finansējumu komandējumam, un kāpēc to nav izdevies atrast. Piemēram, kas atbalstīja pētījumu, un kāpēc tur nav iekļauts komandējums.
 5. Pēc iespējas precīzas paredzamās izmaksas, kam lūdzat atbalstu:
  • konferences reģistrācija;
  • transporta izdevumi;
  • viesnīca;
  • dienas nauda (ja nepieciešama) attiecīgajā valstī.
  • Nosauciet arī kopējo summu visu saskaitot, kāds jums finansējums nepieciešams.


Pieteikumu lūdzu sūtīt pa epastu LU DF doktorantūras studiju programmas direktoram (vai vietniekam). Formāts: pdf dokuments

Lai veicās!

Komandējuma noformēšana

Pēc tam, kad saņemts apstiprinājums par atbalstu komandējumam,

Vairāk informācija par komandējumiem LU un attiecīgās anketas atrodamas šeit.


Bieži uzdotie jautājumi

Vai var braukt bez pieņemta raksta un referāta

Diemžēl šis finansējuma avots neatbalsta "tikai klausīšanos", bet prasa aktīvu dalību konferencē. Tai pat laikā konferenču apmeklējums doktorantiem ir ļoti vērtīga pieredze, un tāpēc iesakām meklēt finansējumu citur, vai arī segt to pašam.

Kas jādara, ja atbalsts ir apstiprināts

Tad jāpilda un jāiesniedz LU komandējuma pieteikuma anketa.

Vai iespējams saņemt avansu pirms komandējuma, kā to darīt

Ir iespējams, ja komandējums atbalstīts. Šo jautājumu noskaidrot ar LU grāmatvedību.

Kas jādara pēc komandējuma

Jāiesniedz atskaites par komandējuma norisi (dekānam) un izdevumiem (grāmatveībā).


LU DF wiki