AutoPilsēta

From DiLab
Jump to: navigation, search

Projekts AutoPilsēta - autonomu automodelīšu navigācija pa pilsētas maketu


Īpašības:

  • Katrs auto var būt autonoms vai attālinati vadāms
  • Pārraudzības sistēma var ierobežot vai palīdzēt auto kustībai, piemēram, novēršot sadursmes.
  • Sistēmai ir pieejama saskarne caur internetu - gan novērojot tās modeli darbībā, gan aktīvi piedaloties, piemēram, automodelīšu vadīšanā.
  • Sistēmā ir izvietoti sensori un sensoru mezgli, gan pilsētā, gan uz automodeļiem. Sensori ļauj noverot un ietekmēt apkārtējo vidi, piemēram, lai lokalizētu auto atrašanās vietu.