BSD licence latviski

From DiLab
Jump to: navigation, search

Šeit atrodams "BSD 2-Clause" licences, kas pazīstama arī kā FreeBSD licence, tulkojums latviešu valodā.

Šī licences teksta oriģināls angļu valodā atrodams OSI: The BSD 2-Clause License

Latviskais tulkojums nav nekādi apstiprināts.

Bez tam, dažas citas populāras atvērta koda licences atrodamas šeit:


Aizvietojamās atslēgas

Zemāk licences šablonā jāaizvieto sekojošie vārdi ar attiecīgo tekstu. Piemērs:

  • OWNER = Regents of the University of California
  • ORGANIZATION = University of California, Berkeley
  • YEAR = 2011


BSD 2-Clause licences šablons latviski

Autortiesības (c) YEAR, OWNER

Visas tiesības aizsargātas.


Izplatīšana un lietojums pirmkodā un binārās formās, ar vai bez izmaiņām, ir atļauti pie nosacījuma ka tiek izpildīti sekojoši nosacījumi:

  • Izplatītajam pirmkodam ir jāsatur augšminētais paziņojums par autortiesībām, šis nosacījumu saraksts un sekojošā atruna.
  • Izplatītajam materiālam binārā formā ir jāatveido augšminētais paziņojums par autortiesībām, šis nosacījumu saraksts un sekojošā atruna dokumentācijā un/vai citos materiālos, kas ir pievienoti izplatītajam materiālam.


AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKI UN LĪDZSTRĀDNIEKI PIEDĀVĀ ŠO PROGRAMMATŪRU "KĀ IR", BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM, TIEŠI IZTEIKTĀM VAI ŠĶIETAMĀM, TAJĀ SKAITĀ, BET NE TIKAI, BEZ ŠĶIETAMĀM GARANTIJĀM PAR KOMERCIĀLU VĒRTĪBU UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTIEM NOLŪKIEM. NEVIENĀ GADĪJUMĀ AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKI VAI LĪDZSTRĀDNIEKI NAV ATBILDĪGI PAR BOJĀJUMIEM, IESKAITOT JEBKĀDUS TIEŠUS, NETIEŠUS, NEJAUŠUS, ĪPAŠUS, VISPĀRĪGUS VAI IZRIETOŠUS BOJĀJUMUS (IESKAITOT, BET NE TIKAI, PREČU VAI SERVISU PIEGĀDES AIZSTĀŠANU; LIETOJUMA, DATU VAI IENĀKUMA ZAUDĒJUMUS; UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANU) NEATKARĪGI NO IEMESLA VAI TEORIJAS PAR ATBILDĪBU, VIENOŠANĀS, KONTRAKTA, STINGRAS ATBILDĪBAS VAI CIVILTIESĪBU PĀRKĀPUMA (TAI SKAITĀ NOLAIDĪBAS VAI CITU IEMESLU DĒĻ) KAS JEBKURĀ VEIDĀ RADUŠIES LIETOJOT ŠO PROGRAMMATŪRU, PAT JA ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBA TIKA PAREDZĒTA.


Oriģinālais BSD 2-Clause licenses šablons angliski

Oriģināls atrodams http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php

Open Source Initiative OSI - The BSD License:Licensing

The BSD 2-Clause License

The following is a BSD 2-Clause license template. To generate your own license, change the values of OWNER, ORGANIZATION and YEAR from their original values as given here, and substitute your own.

Note: see also the BSD-3-Clause license.

This prelude is not part of the license.

<OWNER> = Regents of the University of California

<ORGANIZATION> = University of California, Berkeley

<YEAR> = 1998


In the original BSD license, both occurrences of the phrase "COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS" in the disclaimer read "REGENTS AND CONTRIBUTORS".


Here is the license template:

Copyright (c) <YEAR>, <OWNER>

All rights reserved.


Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.