BSTm09:MD1

From DiLab
Jump to: navigation, search
  1. Izvēlēties divas publikācijas kuras students prezentēs kursa laikā, vēlams no sekojošām konferencēm:
    • SENSYS, IPSN, EWSN
    • EMNETS, INSS, MOBISYS
  2. Iesūtīt pasniedzējam pa epastu abu publikāciju nosaukumus un vienu rindkopu kāpēc konkrētā publikācija izvēlēta.
  3. Reģistrēties kalendārā pie pasniedzēja, kad publikācija tiks prezentēta