BSTm09:PD1

From DiLab
Jump to: navigation, search

Praktiskais darbs 1 (BST PD1).

TinyOS Tutorial - Lesson 1.

  1. Nokompilēt un uzlādēt uz Tmote Sky mezgla "Blink" aplikāciju.
  2. Modificēt aplikāciju tā ka tā izspīdina studenta atrašanās vietu klasē - vispirms rindu uz sarkanās LED, tad vietu uz dzeltenās vai zaļās.
  3. Demonstrēt aplikāciju un kodu pasniedzējam. Pēc pasniedzēja apstiprinājuma iesūtīt saarhivētu kodu pasniedzējam pa epastu.