DIPb09:KP1

From DiLab
Jump to: navigation, search

Vientakts procesora elementu projektēšana

 • Kursa projektu studenti veic individuāli.
 • Kursa projekta izpilde var tikt veikta gan praktisko darbu laikā, izmantojot LU datorresursus, gan citā laikā, izmantojot citus studentiem pieejamos datorresursus.
 • Kursa projekts ir sadalīts 2 secīgos posmos.
 • Uzsākt nākošo posmu students var tikai tad, kad ir veiksmīgi nokārtojis ieskaiti par iepriekšējā posmā paveikto.
 • Lai nokārtotu ieskaiti, ir jābūt izpildītiem sekojošiem nosacījumiem:
  • līdz kārtējās lekcijas sākumam uz e-pasta adresi artis punkts mednis pie gmail punkts com ir iesūtīts saarhivēts ISE projekts;
  • kārtējo praktisko darbu laikā ir atrādīts ISE projekts, kurā ar testpiemēriem tiek prezentēta izveidotā funkcionalitāte;

1.posms

 • Aritmētiski loģiskais bloks (ALU) - 5.4, B.5, B.6
  • ieejas signāli A(31:0), B(31:0), OPCODE(3:0)
  • izejas signāli RESULT(31:0), ZERO, OVERFLOW, CarryOut
  • operācijas AND(0000), OR(0001), ADD(0010), SUB(0110), SLT(0111), NOR(1100)
 • Iesūtīšanas termiņš 16.10.2009 08:30
 • Atrādīšanas termiņš 16.10.2009 12:10

2.posms

 • Reģistru fails (Register file) - 5.3, B.8
  • ieejas signāli ReadRegister1(4:0), ReadRegister2(4:0), WriteRegister(4:0), WriteData(31:0), RegWrite
  • izejas signāli ReadData1(31:0), ReadData2(31:0)
 • Iesūtīšanas termiņš 23.10.2009 08:30
 • Atrādīšanas termiņš 23.10.2009 12:10

Uzmanību! Šī kursa projekta izpilde var būtiski atvieglot (bet neizpilde - ievērojami sarežģīt) vidussemestra kontroldarba praktiskās daļas uzdevuma izpildi.