DIPb09:KP2

From DiLab
Jump to: navigation, search

Vienkāršas pabeigtas digitālas iekārtas Running Lights projektēšana

 • Kursa projektu studenti veic grupā (1 grupa = 3 studenti).
 • Individuāls darbs pie kursa projekta nav paredzēts.
 • Kursa projekta izpilde var tikt veikta gan praktisko darbu laikā, izmantojot LU datorresursus, gan citā laikā, izmantojot citus studentiem pieejamos datorresursus.
 • Kursa projekta laikā veicamo darbu sadalījumu grupas ietvaros studenti organizē paši pēc brīvprātības principa.
 • Lai nokārtotu ieskaiti par kursa projektu, ir jābūt izpildītiem sekojošiem nosacījumiem:
  • līdz 27.11.2009 08:30 uz e-pasta adresi artis punkts mednis pie gmail punkts com ir iesūtīts saarhivēts ISE projekts;
  • līdz 27.11.2009 12:10 kārtējo praktisko darbu laikā ir atrādīts ISE projekts, kurš ir lejupielādēts uz Xilinx Spartan 3E platformas un darbojas atbilstoši dotajai specifikācijai;
  • ir jābūt skaidram, kāds ir katra studenta ieguldījums paveiktajā;
  • ir jābūt skaidram, ka katram studentam ir izpratne gan par savu, gan par kolēģu paveikto.
Kā pamats kursa projekta izstrādei ir izmantojama šeit pieejamā dokumentācija.


Takts frekvences ģeneratora frekvences diapazons 0,1 - 12,8 Hz. Regulējošais elements - Rotary Push Button Switch (griežot pa kreisi, frekvence samazinās, griežot pa labi, frekvence paaugstinās). Idejas realizācijai var atrast šeit.


Pieejamo darbības programmu skaits samazināms līdz piecām, atmetot programmu #6. Programmu izvēles vadības elementi:

 • #1 poga BTN_NORTH
 • #2 poga BTN_EAST
 • #3 poga BTN_SOUTH
 • #4 poga BTN_WEST
 • #5 poga ROT_CENTER

Programma tiek ieslēgta, nospiežot attiecīgo pogu, un paliek ieslēgta arī pēc pogas atlaišanas.


Aktuālās programmas numurs (1..5) tiek rādīts uz Xilinx Spartan 3E pieslēgta PmodSSD indikatora. Idejas realizācijai var atrast šeit.


Iekārtas darbības vizualizācija:

 • D11 -> LED7
 • D12 -> LED6
 • D13 -> LED5
 • D14 -> LED4
 • D15 -> LED3
 • D16 -> LED2


Dokumentācijā minētie moduļi Power Supply un Load uz kursa projektu neattiecas.


Papildināts 20.11.2009 Šeit ir pieejama dokumentācija par IC 4017 (Decade counter jeb 5-stage Johnson counter).