DIPb09:MD3

From DiLab
Jump to: navigation, search
  • Izveidot loģisko shēmu, kas nodrošina gaismas diodes LED0 mirgošanu ar frekvenci tieši 0.5 Hz (1 sekundi nedeg, 1 sekundi deg, utt.)
  • Iesniegšanas termiņš 02.10.2009 08:30