DIPb09:PD3

From DiLab
Jump to: navigation, search
  • Uzdevums 1: Xilinx ISE vidē realizēt loģisko shēmu pēc sekojošas specifikācijas:
SW0 SW1 SW2 LED0 LED1 LED2
OFF OFF OFF 0.2 Hz 0.4 Hz 0.7 Hz
ON ON ON 1.5 Hz 3.0 Hz 6.0 Hz
  • Uzdevums 2: Veikt izveidotās loģiskās shēmas lejupielādi uz Xilinx Spartan 3E platformas
  • Uzdevums 3: Pārbaudīt lejupielādētās loģiskās shēmas darbības atbilstību sākotnējai specifikācijai
  • Šeit iespējams apskatīt izpildīta praktiskā darba paraugu