DIPb10:KP3

From DiLab
Jump to: navigation, search

Vidējas sarežģītības pabeigtas digitālas iekārtas projektēšana

 • Kursa projekta tematiku studenti izvēlas paši, pasniedzējs, akceptē grupas izvēlēto projektu, kritēriji:
  • lai kursa darbs nav par vienkāršu;
  • lai kursa darbs nav par sarežģītu;
  • kursadarba veicamo uzdevumu izpilde ir sadalīti vienmērīgi starp visiem izpildītājiem.
 • Ja nav ideju kursa darba tematikai, pasniedzējs var ieteikt;
 • Kursa projektu studenti veic grupā (1 grupa = 2 - 5 studenti).
 • Individuāls darbs pie kursa projekta nav paredzēts.
 • Kursa projekta izpilde var tikt veikta gan praktisko darbu laikā, izmantojot LU datorresursus, gan citā laikā, izmantojot citus studentiem pieejamos datorresursus.
 • Kursa projekta laikā veicamo darbu sadalījumu grupas ietvaros studenti organizē paši pēc brīvprātības principa.
 • Lai nokārtotu ieskaiti par kursa projektu, ir jābūt izpildītiem sekojošiem nosacījumiem:
  • ir atrādīts ISE projekts, kurš ir lejupielādēts uz Xilinx Spartan 3E platformas un darbojas atbilstoši dotajai specifikācijai;
  • ir jābūt skaidram, kāds ir katra studenta ieguldījums paveiktajā;
  • ir jābūt skaidram, ka katram studentam ir izpratne gan par savu, gan par kolēģu paveikto.

Kursa darba termiņi

 • Kursa darba termiņš ir sesijas laikā, kad ir izvēlēta eksāmena diena