DIPb10:MD1

From DiLab
Jump to: navigation, search
  • Izveidot loģisko tabulu, kas ataino dotās loģiskās shēmas darbību
  • Izveidot loģisko tabulu un atbilstošu loģisko shēmu, kas darbojas kā 7-segmentu indikatora dekoderis (ieejā 3 biti, nepieciešams atainot skaitļus no 0 līdz 7)