DIPb10:PD3

From DiLab
Jump to: navigation, search

3. Praktiskie darbi

  • Uzdevums 1: Xilinx ISE vidē realizēt loģisko shēmu pēc sekojošas specifikācijas:
SW0 LED0 SW1 LED1 SW2 LED2
OFF 0.2 Hz OFF 0.4 Hz OFF 0.7 Hz
ON 1.5 Hz ON 3.0 Hz ON 6.0 Hz
  • Uzdevums 2: Veikt izveidotās loģiskās shēmas lejupielādi uz Xilinx Spartan 3E platformas
  • Uzdevums 3: Pārbaudīt lejupielādētās loģiskās shēmas darbības atbilstību sākotnējai specifikācijai