DIPm09:MD5

From DiLab
Jump to: navigation, search

Uzdevums:

Izvērtēt kādi moduļi nepieciešami minidatora realizācijai, un relatīvo darba apjomu procentos to realizācijai.

 • Uzdevums izpildāms lekcijā apskatītā rotaļu displeja mašīnas projekta kontekstā.


Rotaļu displejs ir populāra mehāniska bērnu rotaļlieta ar ekrānu kuram iekšienē ir grafīta vai magnētisks pulveris, un diviem kloķiem kurus grozot šis pulveris tiek nokasīts, tādējādi veidojot attēlu.

 • Šādas sistēmas realizācija ar Spartan 3E iekārtu iekļautu ievadu no grozāma manipulatora, slēdžiem un klaviatūras, izvadu uz VGA displeja porta, procesoru un programmu ko tas izpilda, kā ari datu atmiņu un grafikas moduli.
 • Savukārt, grafikas modulis realizējams kā grafikas iekārta kam reģistros padod parametrus un komandas, piemēram, tekošo kursora pozīciju, līnijas zīmēšanu uz citu pozīciju, ekrāna dzēšanu, krāsu izvēles reģistrus R, G, B, un tml. Šādai iepartai paredzams pašai savs grafikas procesors un video atmiņa.
 • Bez grafikas moduļa paredzami arī procesors, programmas atmiņa, operatīva datu atmiņa, atmiņas kontrolieris, ievada iekārtu kontrolieri, sistēmas laika uzskaites pulkstenis, un pārtraukumu kontrolieris.
 • Atmiņas adrešu apgabala sadalījums ir sekojošs:
  • 0000-7FFF - programmas atmiņa,
  • 8000-FEFF - datu atmiņa,
  • FF00-FFFF - iekārtu reģistru atmiņa.


Apkopojot jūsu novērtējumu rezultātus tiks izvēlētas projektu komandas un to realizējamie darbi, kopīgi kursā veicot šādas iekārtas realizāciju uz Spartan 3E iekārtas ar Xilinx FPGA.


Darbu iesniegt elektroniski pa e-pastu kā vienu PDF failu.