DIPm09:PD1

From DiLab
Jump to: navigation, search

DIP: Praktiskais darbs PD1

Darbs izpildāms klasē praktisko darbu laikā vai savā laikā uz studentam pieejamajiem datoriem.

Darbs izpildāms Xilinx ISE vidē.

Mērķi:

 • Iepazīšanās ar Xilinx ISE vidi digitālu iekārtu projektēšanai,
 • Pamatiemaņas shēmu ievadam
 • Pamatiemaņas shēmu simulācijā
 • Pamatiemaņas projektu uzlādēšanā uz FPGA iekartām

Uzdevums:

 1. Uzzīmēt shēmu kas pārslēdzot vienu slēdzi ieslēdz vai izslēdz LED
 2. Uzzīmēt shēmu kas dala pieejamo takts frekvenci līdz 1 Hz un izvada šo signālu uz LED
 3. (nav obligāts) Uzzīmēt shēmu ar trim slēdžiem un vienu LED, kur slēdži darbojas kā multipleksora A, B un Selektora ievadsignāli, un LED indicē multipleksora izvadu.
 4. Testēt shēmas ISE vidē simulātora režīmā
 5. Kompilēt projektu un uzlādēt uz Xilinx Spartan-3E Starter Board iekārtas
 6. Demonstrēt shēmas darbību uz iekārtas
 7. Noformēt shēmu ka pdf failu un iesūtīt pa epastu pēc demonstrācijas