DIPm09:PD2

From DiLab
Jump to: navigation, search

DIP: Praktiskais darbs PD2. ALU projektēšana.

Uzdevums

 • Xilinx ISE vidē Uzprojektēt 32-bitu ALU, kas nodrošina DLX procesora aritmētiskās instrukcijas.
 • Testēt, simulējot. Testēt visas darbības ko ALU nodrošina. Tai skaitā ar pozitīviem un negatīviem skaitļiem.
 • Demonstrēt simulāciju.

Saskarne

 • Ievaddadi
  • A un B, operandi, 32 biti katrs
  • OP - operācijas kods (bitu skaits - jūsu izvēle, pamatota)
 • Izvaddati:
  • Q - 32 bitu rezultāts
  • Z - nulles rezultāts (zero)
  • OV - pārpilde (overflow)
  • CR - pārnese (carry out)