DIPm09:PD3

From DiLab
Jump to: navigation, search

DIP: Praktiskais darbs PD3.

Uzdevumi

 • Projektēt reģistru failu
 • Testēt un demonstrēt simulāciju


Specifikācija

 • 32 reģistri: R0 - R31
 • R0 vienmēr = 0
 • Katrs reģistrs ir 32 bitus garš


Saskarne

 • Ievaddati:
  • AA, AB [4:0] - Nolasāmo reģistru A un B adrese
  • AW [4:0] - Rakstāmā reģistra adrese
  • DW [31:0] - Rakstāmā reģistra dati
  • WR - Rakstīšanas režīma trigeris
 • Izvaddati:
  • DA, DB [31:0] - Nolasītie reģistru A un B dati