IOT-s

From DiLab
Jump to: navigation, search

Specseminārs

Lietu Internets

Specsemināru Vada prof. Leo Seļāvo.

Specsemināra forma ir praktiska darbošanās risinot reālas problēmas ar lietu interneta (IOT) palīdzību.

Mācību process

Zināšanas tiek gūtas:

  • Risinot problēmas, izstrādājot IOT arhitektūru
  • Uzstādot un lietojot sensorus un iegultās sistēmas
  • Lietojot programmatūras izstrādes rīkus dažādām platformām: iegultās sistēmas, viedtālruņi, datori.
  • Veicot datu analīzi
  • Studējot attiecīgo dokumentāciju un publikācijas.

Fokuss

Šajā semestrī fokusā būs

  • Lokalizācijas sistēmas un lietu internets medicīnā.

Darbības forma

  • Tikšanās tiešsaistē (vismaz pandēmijas laikā)
  • Praktiski darbi sensoru sistēmu uzstādīšanai pētāmajos objektos
  • Datu vākšana un analīze
  • Secinājumi un darbības kas balstītas uz ievākto datu rezultātiem

Vērtējums

Vērtējums specseminārā balstīsies uz ieguldīto darbu un sasniegtajiem rezultātiem, kā arī būs jāiesniedz viena eseja par seminārā apgūto.