ISE WebPACK 14.7 USB driver

From DiLab
Jump to: navigation, search

USB dziņa instalācija Ubuntu 16.04 vidē.

Paldies Zigmāram Rupenheitam par vērtīgiem ieteikumiem lai viss veiksmīgi notiktu.

Xilinx WebPACK 14.7 instalācija

  1. Nolādē xilinx ISE 14.7 instalāciju
  2. Atarhivē
  3. darbina .xsetup
    • izvēlas WebPACK
    • NEIZVĒLAS drivers!
  4. Iestāda licenci (ko var dabūt reģistrējoties Xilinx portālā)


USB dziņa instalācija

Pēc tam kad Xilinx .xsetup ir instalēts...

64-bitu versijai (bez libc6-dev-i386):

sudo apt-get install gitk git-gui libusb-dev build-essential fxload

Nolādē un būvē USB draiveri

cd /opt/Xilinx
sudo git clone git://git.zerfleddert.de/usb-driver
cd usb-driver/
sudo make

Instalē draiveri

./setup_pcusb /opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/ISE/

Inicializē ISE vidi

cd /opt/Xilinx/14.7/ISE_DS
. settings64.sh

Pārstartē "udev" vai datoru.

sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger

Iesprauž Digilent Spartan-3E dēli un skatās vai iedegās LED pie Cypress USB čipa (bilde - iekārta tiek atpazīta). Ja ir, tad labi.

Ja vēlas, pieregulē meklēšanas taciņu. Alternatīvi šo varētu darīt startup skriptā.

echo "PATH=\$PATH:/opt/Xilinx/14.2/ISE_DS/ISE/bin/lin64/" >> ~/.bashrc echo "export PATH" >> ~/.bashrc

Norāda kur atrast dzini ielādei

export LD_PRELOAD=/opt/Xilinx/usb-driver/libusb-driver.so

Pārbauda un darbina ISE vai Impact vidi

impact

ISE starta skripts

Šis varētu noderēt kā bash skripts ISE startēšanai

#!/bin/bash
# Xilinx Webpack 14.7
XILINX_BASE="/opt/Xilinx"
XILINX_VERSION="14.7"
DISPLAY=:0
#export XIL_IMPACT_USE_LIBUSB=1
export LD_PRELOAD=${XILINX_BASE}/usb-driver/libusb-driver.so
source ${XILINX_BASE}/${XILINX_VERSION}/ISE_DS/settings64.sh
${XILINX_BASE}/${XILINX_VERSION}/ISE_DS/ISE/bin/lin64/ise

Šo failu var saglabāt šeit: /opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/run_ise.sh

.desktop fails

Var uztaisīt arī .desktop failu, kurs palaiž ISE. Tajā liekam sekojošo:

#!/usr/bin/env xdg-open

[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Terminal=false
Icon[en_US]=/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/ISE/data/images/pn-ise.png
Name[en_US]=ISE 14.7
Comment[en_US]=Run Xilinx ISE14.7
Exec=/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/run_ise.sh
Name=ISE 14.7
Comment=Run Xilinx ISE14.7
Icon=/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/ISE/data/images/pn-ise.png

Pašu desktop failu parasti liek savā lokālajā (lietotāja) direktorijā:

~/.local/share/applications/

vai globālajā:

/usr/share/applications/