Information about my thesis

From DiLab
Jump to: navigation, search

English subject and summary

Object monitoring using low-power embedded devices and heterogeneous wireless sensor networks

Thesis advisor: Leo Selavo, Ph.D. in Computer Science, Professor, Dept. of CS, Univ. of Latvia

In today’s world wireless sensor networks (WSN) are used widely to keep track of many different environmental aspects. WSNs have become an integral part of the ubiquitous computing. The thesis describes methods and tools for object monitoring using low-power embedded devices and heterogeneous wireless sensor networks. Tools and methods created during the research are applied to monitor wildlife, particularly – track and detect activity of wild Eurasian lynx (Lynx lynx), as well some assumptions of research is applied to track participants of car orienteering events.

Latviskais nosaukums un īss apraksts

Objektu monitorings ar zema enerģijas patēriņa iegultām iekārtām un heterogēniem bezvadu sensoru tīkliem

Darba vadītājs: Leo Seļāvo, Dr.sc.comp., profesors, Latvijas Universitāte

Mūsdienās aizvien plašāk tiek pielietoti bezvadu sensoru tīkli, lai sekotu līdzi daudz un dažādiem apkārtējās vides aspektiem. Bezvadu sensoru tīkli ir kļuvuši par neatņemamu daļu no visuresošās skaitļošanas. Darbā aprakstītas metodes un rīki objektu monitoringam un datu ievākšanai, lietojot zema enerģijas patēriņa iegultas iekārtas un heterogēnus bezvadu sensoru tīklus. Darba ietvaros radītie rīki un metodes tiek lietoti, lai veiktu savvaļas dzīvnieku, konkrēti, Eirāzijas lūšu, monitoringu un aktivitāšu noteikšanu, kā arī atsevišķu darba rezultātu pārbaudei tiek pielietoti auto orientēšanās pasākumu dalībnieku izsekošanai.