LU-BST-B09:PD

From DiLab
Jump to: navigation, search

PD1

Blink - ROW, COL -> LEDs. Termiņš: 30.09.09


Uzdevums: modificēt Blink aplikāciju tā, ka tā izspīdina uz LED studenta atrašanās vietu klasē kā divus konfigurējamus skaitļus - Row un Col

PD2

Kods -> Radio, Radio-> Kods. Termiņš: 07.10.09

Mote R - raidītājs

Nodefinēt konstantes Row un Col kas reprezentē motes atrašanās koordinātas.

Periodiski sūtīt pa radio (visiem - broadcast) Row un Col, iekodētu sekojošā datu paketē:

 • Src - Maģiskais raidītāja identifikators (adrese) - 2 baiti
 • Row - 1 baits
 • Col - 1 baits
 • Cnt - skaitītājs ko palielina par 1 katru sūtīšanas reizi - 2 baiti

Periodam jābūt konfigurējamam, ar noklusēto vērtību 1 sekunde.

Mote U - uztvērējs

Uztvert un atkodēt datu paketi tikai no savas motes - "maģiskā" adresāta. Iespējams, ka līdzīgas datu paketes vienlaicīgi raidīs arī kolēģi.

Atkodēto Row un Col rādīt uz LED: Row ar sarkano, Col ar pārejām divām LED. Attiecīgi rādīt jaunākos vienu vai divus bitus.

Mini konkurss

Skaitītāja (Cnt) lauks ļaus noteikt cik paketes sasniegušas mērķi un cik pazudušas kolīziju vai citu efektu rezultātā.

Konkursa uzvarētājs būs students kura raidītāja programmai būs visaugstākais PRR (Packet Reception Ratio) - resp. saņemto pakešu skaita attiecība pret pazaudētajām paketēm. PRR tiks noskaidrots ar pasniedzēja programmu. Sacensību režīmā būs jāsūta biežāk ne kā reizi sekundē.

PD3

Sensori(ADC) + Timeri -> Radio, Radio-> Mote -> USB -> PC -> Vizualizācija + Žurnālēšana. Termiņš: 14.10.09

Uzdevums

 1. Nolasīt sensora rādījumus no ADC X-tā porta T reizes sekundē un nosūtīt tā vērtību.
 2. Saņemt sensora rādījumu sūtījumus un atainot tos un to izmaiņu laikā uz PC ekrāna.
 3. Saņemt konfigurācijas ziņojumu no Servera un attiecīgi iestādīt T un X parametrus.

Uzdevuma realizācijai jāprogrammē:

 • Sensoru mezgls kas periodiski lasa sensora rādījumus un saņem konfigurācijas parametrus.
 • PC programma kas saņem sūtījumus no seriālā (USB) porta un zīmē uz ekrāna to izmaiņas laikā. Realizācijas vide var būt java, python, C/C++, u.tml.
 • Tā pati vai atsevišķa programma uz PC kas sūta konfigurācijas datus.

Eksperimenta vide: Sensora mote kas tiek uzstādīta vai pārnēsata telpā. PC Dators kam USB portā iesprausta otra mote uz kuras uzlādēta BaseStation aplikācija kas nodrošina radio komunikāciju ar sensora motēm.

Katrai sensora motei ir sava divu baitu adrese, ko uzstāda kā programmatūras parametru (vai pie uzlādes).

Katram mērījumam jānosūta arī mērījuma laika moments milisekundēs (timestamp).

Pakešu formāts

Datu pakete konfigurācijai (PC -> mote)

...

Datu pakete sensoru nolasījumiem (mote -> PC)

...

Mini konkurss

Visātrākā un stabilākā sensoru mote. Centrālais testa dators izsūtīs motēm dažādus konfigurācijas parametrus, pakāpeniski samazinot mērījumu intervālu. Uzvar mote kam ir vismazākais datu zudums pie visātrākā mērījumu režīma.


MD4

Uzrakstīt BST kursa projekta pieteikumu 1 lpp. apmērā.

MD nosūtāms kā PDF fails kas pievienots pa epastu.

Risinājums sastāv no atbildēm uz sekojošiem jautājumiem:

 • Projekta nosaukums.
 • Projekta dalībnieki.
 • Problēmas definīcija un motivācija.
 • Risinājums.
 • Sagaidāmie rezultāti. Ka tiks izmērīta un novērtēta projekta veiktspēja un veiksmīga izpilde.
 • Nepieciešamie resursi projekta izpildei.