LU-BST-B10:index

From DiLab
Jump to: navigation, search

Bezvadu Sensoru Tīkli

LU DF kurss, bakalaura programma, 2010.g rudens

Kursa apraksts: [LV], [EN]

Pasniedzējs: Ģirts Strazdiņš

Notiek: trešdienās, 12:30 - 16:10

Kalendārs

Nedēļas datumi Kursa saturs Praktiskie un mājas darbi
30.08.2010. - 03.09.2010. Reģistrācijas nedēļa
08.09.2010. 1. Lekcija: Ievadlekcija. Bezvadu sensoru tīklu pielietojumi un pamatproblēmas. BST kursa forma un prasības. Blink aplikācija TinyOS vidē, TinyOS Tutorials no tinyos.net.

Izsludināta 1.eseja.

15.09.2010. 2. Lekcija: Komponentu orientēta programmēšana. Operāciju sistēma TinyOS Izsludināts PD1: Morzes kods uz LEDs

Izsludināta 2.eseja.

Termiņš 1.esejai.

22.09.2010. 3. Lekcija: Bezvadu sakaru sistēmas. Tipiskā sensoru mezglu uzbūve. Izsludināts PD2: Sensoru dati pa radio.

Izsludināta 3.eseja.

Termiņš 2.esejai.

29.09.2010. 4. Lekcija: Radio komunikāciju realitātes Termiņš PD1.

Termiņš 3.esejai.

06.10.2010. 5. Lekcija: I: Sensoru tīklu un visuresošās skaitļošanas (ubiquitous computing) aktuālo tēmu apskats. II: MAC protokoli Izsludināta 4.eseja.
13.10.2010. 6. Lekcija: Maršrutizācija Izsludināta 5.eseja.

Termiņš PD2 (16.10.2010.).

Termiņš 4.esejai.

20.10.2010. 7. Lekcija: Pulksteņu sinhronizācija Izsludināta 6.eseja.

Termiņš 5.esejai.

27.10.2010. 8. Lekcija: Lokalizācija Izsludināta 7.eseja (neobligāta).

Izsludināts PD3: Projekta apraksts (30.10.2010)

Termiņš 6.esejai.

03.11.2010. Vidus semestra kontroldarbs KD1
10.11.2010. 9. Lekcija: SenSys konferences un PhoneSense semināra pārskats Studenti iepazīstina ar savu kursa projektu idejām.

Termiņš PD3 (13.11.2010.).

17.11.2010. 12:00 - 13:00 Praktiskie darbi Ekskursija uz Elektronikas un datorzinātņu institūtu
24.11.2010. KD1 pārskats. 10. Lekcija: Datu drošība un privātums Izsludināta 8.eseja.
01.12.2010. 11. Lekcija: Programmēšanas abstrakcijas Izsludināta 9.eseja.

Termiņš 8.esejai.

08.12.2010. 12. Lekcija: Virtuālās mašīnas bezvadu sensoru tīklos Izsludināta 10.eseja.

Izsludināts PD4: PD2 citā vidē (nav obligāts)

Izsludināts PD5: Prezentācija par enerģijas vākšanu no vides (nav obligāts)

Termiņš 9.esejai.

15.12.2010. 13. Lekcija: Enerģijas ieguve no vides Izsludināta 11.eseja.

Termiņš 10.esejai.

22.12.2010. 14. Lekcija: Konkrētas bezvadu sensoru tīkla sistēmas apskats (case study)
24.12.2010. - 04.01.2011. Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas Termiņš PD4 (29.12.2010., nav obligāts).
05.01.2011. Gala eksāmena kontroldarbs, 12:30, 312. telpā.
12.01.2011. Pēdējais datums visu parādu iesniegšanai!

Konsultācijas 12:30 - 16:00. Papildus konsultācijas iespējamas, iepriekš saskaņojot.

19.01.2011. Projektu prezentācijas - kursa noslēgums. Atzīmju izlikšana. 08:00 - 12:00, 312. telpa.

Prasības

Lai kursā iegūtu sekmīgi vērtējumu, nepieciešams:

 1. Sekmīgi izpildīt visus uzdotos praktiskos darbus, kas iekļauj programmēšanu NesC valodā TinyOS vidē.
 2. Sekmīgi uzrakstīt vismaz 50% no visām kursā uzdotajām īsajām esejām par lekcijās apskatītajām tēmām.
 3. Sekmīgi izpildīt divus rakstiskus eksāmenus, vienu semestra vidū un vienu - beigās.
 4. Sagatavot un prezentēt referātu par grupas (2-3 cilvēki) projekta ideju par bezvadu sensoru tīklu pielietojumu. Prezentācijas ilgums ir piecas minūtes. Sagatavot plakātu kas ilustrē kursa projektu.
 5. Apmeklēt vismaz 50% no visām nodarbībām. Eksāmenos tiks iekļauta viela par ko runāts lekcijās un kas, iespējams, nav pieejama obligātajā literatūrā.

Vērtēšana

Kursa galējais vērtējums sastāv no sekojošām komponentēm:

 • 5% - dalība lekcijās un diskusijās
 • 15% - praktiskie darbi
 • 5% - esejas
 • 20% - kontroldarbs semestra vidū
 • 25% - gala eksāmens
 • 30% - kursa projekts

100% atbilst vērtējumam 10 balles (izcili).

Novēloti iesūtīti darbi

Praktiskie darbi, esejas un kontroldarbi ir obligāti jānokārto, lai saņemtu sekmīgu vērtējumu kursā. Tai pat laikā ir skaidrs, ka dažādu apstākļu dēļ, var rasties situācijas, kad iesūtīt noteiktajā termiņā nav iespējams. Tāpēc ir iespējama atkārtota/novēlota darbu iesūtīšana (kontroldarba/eksāmena pārrakstīšana). Šādā gadījumā tiek samazināts iegūtais vērtējums par konkrēto darbu.

Soda punkti par novēloti iesūtītu darbu:

 • nokavējot ne vairāk kā nedēļu: -15%
 • nokavējot 1-2 nedēļas: -30%
 • nokavējot 2-3 nedēļas: -45%
 • nokavējot 3 nedēļas vai vairāk: -60%

Darbu sekmīgi var uzrakstīt arī tad, ja termiņš ir nokavēts. Piemēram, ja praktiskajā darbā ir saņemts vērtējums 50%, bet ir nokavētas 2 nedēļas, tad gala vērtējums par šo praktisko darbu ir 50% * 0.55 = 27.5% (kas ir mazāk par 40%), šāds darbs tiek ir ieskaitīts.

Sesijas laikā ir noteikts datums, kas ir pēdējā diena, kad var atrādīt jēbkāda veida nokavētos darbus: 12.01.2011.. Pēc šī datuma nekāda novēloto darbu atrādīšana vairs netiek pieņemta.

Kontroldarbu un eksāmenu drīkst pārrakstīt tikai vienu reizi.

Materiāli

Lekciju materiāli

Esejas

Praktiskie darbi

 • PD1 - Morzes kods uz LEDs
 • PD2 - Sensoru dati pa radio
 • PD3 - Kursa projekta apraksts
 • PD4 - PD2 citā vidē (nav obligāts)
 • PD5 - Prezentācija par enerģijas ieguvi no vides (nav obligāts)

Kontroldarbi

 • KD1 - Vidussemestra kontroldarba rezultāti

Saites