LU-BST-B:MD

From DiLab
Jump to: navigation, search

Formulējumi

MD1

Termiņš: 23.09.2008 12:00

Iesniegšanas veids: nosūtīt Ģirtam Strazdiņam uz epastu moduļa un konfigurācijas (BlinkC.nc un BlinkAppC.nc) izejas kodu. Vēstules nosaukumu (subject) norādīt sekojošā formā: BST_MD1_Vards_Uzvards (Vards un Uzvards aizstājot attiecīgi ar savu vārdu un uzvārdu), failu vārdus atstāt ar oriģinālajiem nosaukumiem BlinkC.nc un BlinkAppC.nc.

Alternatīva iesniegšanas procedūra: atrādīt risinājumu praktisko darbu laikā. Šī opcija pieejama tikai gadījumā, ja praktisko darbu laikā pasniedzējam un/vai asistentiem ir brīvs brīdis risinājuma apskatei.

Uzdevums: Modificēt Blink programmu tā, lai tā uz diodēm izspīdinātu studentu apliecības numura pēdējos 2 ciparus.

Apraksts: Apliecības numura pēdējie divi cipari tiek apskatīti binārajā pierakstā, tos uztverot kā divciparu skaitli (piemēram, 23(dec) = 10111(bin), 40(bin) = 101000(bin)). Lai izspīdinātu 1, tiek iedegta sarkanā diode uz 1 sekundi. Lai izspīdinātu 0: zilā diode uz 1 sekundi. Lai signalizētu virknes beigas, tiek iedegta zaļā diode uz 1 sekundi. Starp katriem diviem signāliem tiek ieturēta pauze 0.5 sekundes, kad visas diodes tiek izslēgtas. Piemēram, virknes 1011 izspīdināšanai cikliski tiek spīdinātas šādas diodes:

  1. sarkanā diode 1 sekundi
  2. tukšums 0.5 sekundes
  3. zilā diode 1 sekundi
  4. tukšums 0.5 sekundes
  5. sarkanā diode 1 sekundi
  6. tukšums 0.5 sekundes
  7. sarkanā diode 1 sekundi
  8. tukšums 0.5 sekundes
  9. zaļā diode 1 sekundi
  10. tukšums 0.5 sekundes

Palīgmateriāli: Par pamatu ņemt TinyOS demo apliāciju Blink (atrodama direktorijā apps/Blink).

MD2

Termiņš: 15.10.2008 12:00, trešdiena

Iesniegšanas veids: nosūtīt Ģirtam Strazdiņam uz epastu moduļa un konfigurācijas (ButtonBlinkC.nc un ButtonBlinkAppC.nc) izejas kodu. Vēstules nosaukumu (subject) norādīt sekojošā formā: BST_MD2_Vards_Uzvards (Vards un Uzvards aizstājot attiecīgi ar savu vārdu un uzvārdu), failus nosaukt attiecīgi ButtonBlinkC.nc un ButtonBlinkAppC.nc.

Formulējums pieejams PDF formātā (116KB).

MD3

Termiņš: 14.10.2008 12:00, otrdiena

Iesniegšanas veids: nosūtīt Leo Seļāvo un Ģirtam Strazdiņam uz epastu savu projekta pieteikumu PDF formātā.

Prasības: Projektam jābūt ar interesantu un praktisku ideju. Jāapskata reālās dzīves problēma, kurai tiek piedāvāts risinājums, izmantojot bezvadu sensoru tīklus.

MD4

Termiņš: 03.11.2008 12:00, trešdiena

Iesniegšanas veids: nosūtīt Leo Seļāvo un Ģirtam Strazdiņam uz epastu savu projekta aprakstu PDF formātā un sistēmas realizācijas izejas kodu (ja tāds ir) arhivētu kādā no formātiem zip, rar, tar vai tgz.

Formulējums pieejams PDF formātā (96KB).