LU-BST-M10:index

From DiLab
Jump to: navigation, search

Bezvadu Sensoru tīkli - M, 2010

Vērtējums:

 • 20% - Aktīva darbība kursā
 • 20% - Referāti (publikāciju prezentācija) kursa gaitā
 • 20% - Vidus semestra kontroldarbs
 • 20% - Praktiskie darbi - darbs semestra gaitā
 • 20% - Raksts - Eksāmens kursa beigas.


Tēma

 • Definīcija
 • Pielietojumi
 • Risinājumi
 • Problēmas
 • R&D, pētniecība un izstrāde
 • Rezultāti un novērtējums
 • Secinājumi un nākotnes darba virzieni

Konferences

SENSYS, IPSN, EWSN, INSS, HotEmNETS, ...


Praktiskie darbi

PD1:

 • TinyOS aplikācija, kas uz LEDs izspīdina 8-bitu skaitli.
 • nulles kode ar zaļo LED, vieniniekus ar sarkano LED.
 • Skaitli rādām seriāli, pa bitiem, katru bitu ka attiecīgas krasas ieslēgšanu un izslēgšanu uz 0.5s.
 • Pēc skaitļa pārraides ieturam pauzi 2s.

PD2:

 • TinyOS aplikācija, kas lasa gaismas sensoru uz vienas motes un noraida mērījumus 4 reizes sekundē uz otru moti, kas pieslēgts PC datoram.
 • PC dators izspīdina uz ekrāna mērījuma rezultātu reālā laikā.

PD3:

 • Realizēt PD1 ar MansOS operētajsistēmu.
 • Piefiksēt TinyOS un MansOS atšķirības attiecībā uz realizācijas un lietojuma ērtībām.

PD4:

 • Realizēt PD2 ar MansOS operētajsistēmu.
 • Piefiksēt TinyOS un MansOS atšķirības attiecībā uz realizācijas un lietojuma ērtībām.


Eksāmens

Kursa eksāmena ietvaros ir jāuzraksta pētnieciska eseja, līdzīgi ta sauktajam "position paper" par BST pielietojumiem nākotnē balstoties uz studētajiem pētniecības rakstiem un diskusijām semināra ietvaros un ārpus tā.

Rakstu darbam paredzētas sekojošas sadaļas, kas arī attiecīgi tiks vērtētas:

 • Virsraksts - studenti paši izvēlas virsrakstu saskaņā ar savu tēmu
 • Ideja - gana reālistiska par BST pielietojumu
 • Motivācija, pamatojums - kāpēc piedāvātais risinājums nepieciešams
 • Saistītā literatūra - par to kas ir darīts pasaulē attiecīgajā laukā.
 • Risinājums, tā realizācijas plāns.
 • Sagaidāmie rezultāti, efekts
 • Secinājumi
 • Literatūras saraksts.

Raksta apjoms ir no 3 līdz 6 lapām. Raksta struktūrai ietecams atbilst vai nu IEEE konferenču vai Springer LNCS stilam.

Raksts iesniedzams ka pdf fails pa epastu līdz 17. jūnija 23.59.