LU-BST-M11:index

From DiLab
Jump to: navigation, search

Bezvadu sensoru tīkli - [M]

LU Maģistratūras kurss.

SVARĪGI

Ar šo semestri LU DF nebūs iespējams izlikt kursā atzīmi, ja nebūs aizpildīta kursa vērtējuma aptauja kas pieejama LUIS sistēmā. Tāpēc visiem studentiem lūdzu to savlaicīgi izdarīt.


Mērķi

 • Iepazīties ar jaunākajiem sasniegumiem Bezvadu sensoru tīklu tehnoloģijās
 • Lasīt, analizēt un diskutēt par zinātniskam publikācijām un pētniecību
 • Veikt pilotpētījumu, ar potenciālu kļūt par maģistra darbu vai publikāciju.

Mājas un citi iesniedzamie darbi

 • Darbi iesniedzami elektroniski, pa epastu pasniedzējam.
 • E-pasta Subj. ir sekojošs: "BST MD1 Vards Uzvards" - piemērs pirmajam mājasdarbam. Vārds uzvārds rakstāmi latīņu burtiem - bez garumzīmēm un tml. (failu sistēmu saderībai).
 • Teksts noformējams PDF faila formātā. Piemēram MD2 fails būtu sekojošs: BST_MD2_Vards_Uzvards.pdf
 • Iesniedzamie projektu faili arhivējami tgz formātā, sekojoši: DIP_MD2_Vards_Uzvards.tgz Atspiežot šo failu tam jārada direktorija ar tādu pašu nosaukumu, kur atrodas visi faili. Ņemiet vērā ka izpildāmos failus sūtīt nevar - gmail neņem tos pretī, un vērtēšanai parasti pietiek ar dizaina failiem, piem. programmu tekstiem un Makefile ja tāds ir.

Vērtējums kursā

 • 20% - Aktīva darbība kursā
 • 20% - Referāti (publikāciju prezentācija) kursa gaitā
 • 20% - Vidus semestra kontroldarbs
 • 20% - Praktiskie darbi - darbs semestra gaitā
 • 20% - Eksāmens - Raksts vai eseja kursa beigās
 • Obligāti jāizpilda kursa vērtējuma aptauja LUIS sistemā.

Kalendārs

Datums, nedēļa Kursa saturs / prezentācijas Praktiskie darbi un uzdevumi
08.02.2011. Ievads bezvadu sensoru tīklos. BST pētniecības problēmu apgabali.
 • PD1: SOS->TinyOS.
 • Tēmu un rakstu izvēle.
15.02.2011. Komponenšu orientēta programmatūra. TinyOS operetajsistēma BST.
22.02.2011. Pielietojumu vadīta pētniecība BST. Pētniecības problēmu izvēle. Slaidi no U.Mich.
01.03.2011.

Aparatūra: iepakojums, zema enerģijas patēriņa aparatūra, enerģijas avoti, resursi: CPU, atmiņa, komunikācija.

 • Andrejs Plociņš
08.03.2011.

Sensori, kalibrācija

 • Ansis Liepkalns
15.03.2011.

Komunikācija: MAC, Maršrutizācija

 • Ansis Liepkalns
22.03.2011. Prezentācijas pārceltas uz 29.03.2011
29.03.2011.

Enerģijas vadība: LPL, Duty cycling

 • Andrejs Plociņš
 • Andris Stikāns
05.04.2011.

Sistēmu uzstādīšanas un darbības validācija.

 • Ingus Skaistkalns
12.04.2011.

Lokalizācija

 • Jānis Mažuika
18.04.2011. - 25.04.2011. Lieldienu brīvdienas
26.04.2011.

Vidus-semestra kontroldarbs

03.05.2011.
 • Laika sinhronizācija
  • Aleksandrs Stasjukevičs
 • Operētājsistēmas un programmēšanas abstrakcijas
  • Jānis Mažuika
  • Ingus Skaistkalns
10.05.2011.

Darbs pie projekta un praktiskie darbi

17.05.2011.

Darbs pie projekta un praktiskie darbi

24.05.2011.
 • Izturība (roboustness, reliability)
  • Aleksandrs Stasjukevičs
 • Drošība, privātums
  • Andris Stikāns
31.05.2011. Maģistra darbu aizstāvēšanas sesija un praktiskie darbi
xx.06.2011. Projekta pabeigšana un gatavošanās eksāmenam.
21.06.2011. Eksāmens: iesniegt projekta aprakstu (eseju) elektroniski līdz 12:00.

Praktiskie darbi

PD1: SOS -> TinyOS

 • Uzrakstīt programmu kas izspīdina SOS Morzes kodā uz LED1, TinyOS vidē.
 • Izvēlēties tēmas prezentācijām un publikācijas.

PD2:

 • TinyOS aplikācija, kas lasa gaismas sensoru uz vienas motes un noraida mērījumus 4 reizes sekundē uz otru moti, kas pieslēgts PC datoram.
 • PC dators izspīdina uz ekrāna mērījuma rezultātu reālā laikā.

PD3: realizēt PD1 MansOS vidē.

PD4: realizēt PD2 MansOS vidē.

Eksāmens

Kursa eksāmena ietvaros ir jāuzraksta pētnieciska eseja, līdzīgi ta sauktajam "position paper" par BST pielietojumiem nākotnē balstoties uz studētajiem pētniecības rakstiem un diskusijām semināra ietvaros un ārpus tā.

Rakstu darbam paredzētas sekojošas sadaļas, kas arī attiecīgi tiks vērtētas:

 • Virsraksts - studenti paši izvēlas virsrakstu saskaņā ar savu tēmu
 • Ideja - gana reālistiska par BST pielietojumu
 • Motivācija, pamatojums - kāpēc piedāvātais risinājums nepieciešams
 • Saistītā literatūra - par to kas ir darīts pasaulē attiecīgajā laukā.
 • Risinājums, tā realizācijas plāns.
 • Sagaidāmie rezultāti, efekts
 • Secinājumi
 • Literatūras saraksts.

Raksta apjoms ir no 3 līdz 6 lapām. Raksta struktūrai jāatbilst vai nu IEEE vai Springer LNCS konferenču rakstu stilam.

Raksts iesniedzams kā pdf fails pa epastu.


BST pētniecības problēmu apgabali

 • Aparatūra: iepakojums, zema enerģijas patēriņa aparatūra, enerģijas avoti, resursi: CPU, atmiņa, komunikācija.
 • Sensori, kalibrācija
 • Komunikācija: MAC, Maršrutizācija
 • Enerģijas vadība: LPL, Duty cycling
 • Lokalizācija
 • Laika sinhronizācija
 • Operētajsistēmas un programmēšanas abstrakcijas
 • Drošība, privātums
 • Izturība (roboustness, reliability)


Nopietnas BST konferences

Saites

Citi kursi

Ieteikumi prezentāciju veidošanā

Jaunumi