LU-BST-B11:index

From DiLab
(Redirected from LU-BST-b11)
Jump to: navigation, search

Bezvadu Sensoru Tīkli

LU DF kurss, bakalaura programma, 2011.g rudens

Kursa apraksts: [LV] [EN].

LUIS apraksti: [LV] [EN]

Pasniedzējs: Ģirts Strazdiņš

Notiek: trešdienās, 12:30 - 16:10

Kalendārs

Nedēļas datumi Kursa saturs Praktiskie un mājas darbi
28.08.2011. - 02.09.2011. Reģistrācijas nedēļa
07.09.2011. 1. Lekcija: Ievadlekcija. Bezvadu sensoru tīklu pielietojumi un pamatproblēmas. BST kursa forma un prasības. Blink aplikācija TinyOS vidē, TinyOS Tutorials no tinyos.net.

Izsludināta 1.eseja.

14.09.2011. 2. Lekcija: Bezvadu sakaru sistēmas. Tipiskā sensoru mezglu uzbūve. CDMA, komerciālo sensoru mezglu pieejamība.

Izsludināta 2.eseja.

Termiņš 1.esejai.

21.09.2011. 3. Lekcija: Komponentu orientēta programmēšana. Operāciju sistēma TinyOS BST programmēšanas eksperiments

Termiņš 2.esejai.

Eseja netiek izsludināta.

28.09.2011. 4. Lekcija: Radio komunikāciju realitātes. Izsludināts PD1

Eseja netiek izsludināta.


05.10.2011. 5. Lekcija: MAC protokoli sensoru tīklos. Izsludināta 3.eseja.
12.10.2011. Ekskursija uz Elektronikas un datorzinātņu institūtu Termiņš PD1.

Termiņš 3.esejai.

19.10.2011. 6. Lekcija: Maršrutizācijas protokoli. Izsludināta 4.eseja.
26.10.2011. 7. Lekcija: Laika sinhronizācija. Izsludināta 5.eseja.

Termiņš 4.esejai.


02.11.2011. Vidus semestra kontroldarbs KD1. Termiņš 5.esejai.
09.11.2011. 8. Lekcija: Lokalizācija. Izsludināta 6.eseja.
16.11.2011. 9. Lekcija: Drošība un privātums. KD1 pārskats. Termiņš 6.esejai.

Izsludināta 7.eseja.

23.11.2011. 10. Lekcija: Programmēšanas abstrakcijas. Termiņš 7.esejai.

Izsludināta 8.eseja.

Izsludināts PD2: Kursa projekta apraksts

Izsludināts PD3: Prezentācija par enerģijas vākšanu no vides (nav obligāts)

30.11.2011. 11. Lekcija: Virtuālās mašīnas. Termiņš 8.esejai.

Termiņš PD2.

Izsludināta 9.eseja.

07.12.2011. 12. Lekcija: Enerģijas ieguve no vides. Termiņš 9.esejai.

Izsludināta 10.eseja.

14.12.2011. Praktiskie darbi. Termiņš 10.esejai.
21.12.2011. 13. Lekcija: Konkrētas bezvadu sensoru tīkla sistēmas apskats (case study) Izsludināts PD4: Sensoru tīkls (19.12.2011.)
28.12.2011. Praktiskie darbi.
04.01.2012. Gala eksāmens, rakstisks. 12:30 - 14:00
11.01.2012. Konsultācija 12:30 - 16:00 Termiņš PD4.
13.01.2012. "Melnā piektdiena" - visi semestra parādi jāatrāda līdz šīs dienas 18:00
18.01.2012. Kursa projektu prezentācijas ( plakāti). 12:30 - 16:00


Prasības

Lai kursā iegūtu sekmīgi vērtējumu, nepieciešams:

 1. Sekmīgi izpildīt visus uzdotos praktiskos darbus, tai skaitā, programmēšanu NesC valodā TinyOS vidē.
 2. Sekmīgi uzrakstīt vismaz 50% no visām kursā uzdotajām esejām par lekcijās apskatītajām tēmām.
 3. Sekmīgi izpildīt divus rakstiskus eksāmenus: vienu semestra vidū un vienu - beigās.
 4. Sagatavot un prezentēt referātu par grupas (1-3 cilvēki) projekta ideju par bezvadu sensoru tīklu pielietojumu. Prezentācijas ilgums ir piecas minūtes. Sagatavot plakātu kas ilustrē kursa projektu.
 5. Apmeklēt vismaz 50% no visām nodarbībām. Eksāmenos tiks iekļauta viela par ko runāts lekcijās un kas, iespējams, nav pieejama obligātajā literatūrā.

Vērtēšana

Kursa galējais vērtējums sastāv no sekojošām komponentēm:

 • 5% - dalība lekcijās un diskusijās
 • 20% - praktiskie darbi
 • 10% - esejas
 • 15% - kontroldarbs semestra vidū
 • 20% - gala eksāmens
 • 30% - kursa projekts

100% atbilst vērtējumam 10 balles (izcili).

Novēloti iesūtīti darbi

Praktiskie darbi, esejas un kontroldarbi ir obligāti jānokārto, lai saņemtu sekmīgu vērtējumu kursā. Tai pat laikā ir skaidrs, ka dažādu apstākļu dēļ, var rasties situācijas, kad iesūtīt noteiktajā termiņā nav iespējams. Tāpēc ir iespējama atkārtota/novēlota darbu iesūtīšana (kontroldarba/eksāmena pārrakstīšana). Šādā gadījumā tiek samazināts iegūtais vērtējums par konkrēto darbu.

Soda punkti par novēloti iesūtītu darbu:

 • nokavējot ne vairāk kā nedēļu: -15%
 • nokavējot 1-2 nedēļas: -30%
 • nokavējot 2-3 nedēļas: -45%
 • nokavējot 3 nedēļas vai vairāk: -60%

Darbu sekmīgi var uzrakstīt arī tad, ja termiņš ir nokavēts. Piemēram, ja praktiskajā darbā ir saņemts vērtējums 50%, bet ir nokavētas 2 nedēļas, tad gala vērtējums par šo praktisko darbu ir 50% * 0.55 = 27.5% (kas ir mazāk par 40%), šāds darbs tiek ir ieskaitīts.

Sesijas laikā ir noteikts datums, kas ir pēdējā diena, kad var atrādīt jēbkāda veida nokavētos darbus: 12.01.2011.. Pēc šī datuma nekāda novēloto darbu atrādīšana vairs netiek pieņemta.

Kontroldarbu un eksāmenu drīkst pārrakstīt tikai vienu reizi.

Materiāli

Saites