LU-BST-b12:E

From DiLab
Jump to: navigation, search

Esejas

Esejas ir īsi, individuāli rakstu darbi, kas tiek izsludināti pēc katras lekcijas.

Lai nokārtotu kursu, sekmīgi jāuzraksta vismaz 50% eseju!

Eseju iesniegšanas termiņš ir nedēļu pēc izsludināšanas brīža.

Daļā eseju būs nepieciešams ne tikai rakstisks teksts, bet arī ilustrācija. Šādos gadījumos ilustrācijas var zīmēt "ar roku" un iesniegt elektroniskā (skenēta, fotografēta) formā epastā, vai arī sagatavot elektroniski un iesniegt JPG, PNG vai PDF formātā.

Vērtēšana

Visas esejas kopā sastāda 10% no kopējā kursa vērtējuma (1 balle).

Katra eseja tiek novērtēta:

 • 100% - eseja iesniegta un ir "par tēmu"
 • 0% - eseja nav iesniegta, vai ir pilnīgi "ne par tēmu".

Ieskaitīta (sekmīga) eseja ir tad, ja tās vērtējums ir 100%.

Lorem ipsum tipa teksti netiks ieskaitīti. Esejai ir jāatbilst uzdotajai tematikai.

Eseja_01

Tēma: Trīs lietas, ko no šīs lekcijas “paņemšu līdzi” (ko es atceros no BST ievadlekcijas, kas palika prātā)

Termiņš: Trešdiena, 12.09.2011. 05:00

Soda punkti, iesūtot novēloti:

 • pēc 12.09.2011. 05:00: -15%
 • pēc 19.09.2011. 05:00: -30%
 • pēc 26.09.2011. 05:00: -45%
 • pēc 03.10.2011. 05:00: -60%

Eseja_02

Tēma -- esejai ir divas tēmas, jāuzraksta par abām no tām:

 1. “Kas ir TinyOS vidē uzdevums, notikums un komanda?”
 2. “lietas, par ko (TinyOS kontekstā) vēlos uzzināt vairāk vai kas palika neskaidras”

Termiņš: Trešdiena, 19.09.2012. 10:00

Soda punkti, iesūtot novēloti:

 • pēc 19.09.2012. 10:00: -15%
 • pēc 26.09.2012. 10:00: -30%
 • pēc 03.10.2012. 10:00: -45%
 • pēc 10.10.2012. 10:00: -60%

Eseja_03

Tēma: Uzzīmējiet tipiskas motes sastāvdaļas diagrammas veidā!

 • Zīmēt ar roku! - noskanēt vai nofotografēt, atsūtīt e-pastā.

Termiņš: Trešdiena, 26.10.2012. 10:00

Soda punkti, iesūtot novēloti:

 • pēc 26.09.2012. 10:00: -15%
 • pēc 03.10.2012. 10:00: -30%
 • pēc 10.10.2012. 05:00: -45%
 • pēc 17.10.2012. 05:00: -60%

Eseja_04

Tēma:

 1. Kas ir MAC līmeņa galvenais uzdevums?
 2. Ja Jums būtu jātaisa savs MAC kursa projektam, kādai klasei tas piederētu un kāpēc?

Termiņš: Trešdiena, 10.10.2012. 10:00

Soda punkti, iesūtot novēloti:

 • pēc 10.10.2012. 10:00: -15%
 • pēc 17.10.2012. 10:00: -30%
 • pēc 24.10.2012. 10:00: -45%
 • pēc 31.10.2012. 10:00: -60%

Eseja_05

Tēma (divi jautājumi):

 1. Vai maršrutizācijai ir nepieciešama laika sinhronizācija? Atbildi pamatot!
 2. Ja Jums būtu jāizvēlas routing protokols (vai jātaisa savs) kursa projektam, kādai klasei tas piederētu un kāpēc?

Termiņš: Trešdiena, 17.10.2012. 10:00

Soda punkti, iesūtot novēloti:

 • pēc 17.10.2012. 10:00: -15%
 • pēc 24.10.2012. 10:00: -30%
 • pēc 31.10.2012. 10:00: -45%
 • pēc 07.11.2012. 10:00: -60%

Eseja_06

Tēma:

 1. Kādos gadījumos sensoru tīklos varētu iztikt vispār bez jebkādas pulksteņa sinhronizācijas?
 2. Kādos gadījumos sinhronizācija principā nav iespējama?

Termiņš: Trešdiena, 24.10.2012. 10:00

Soda punkti, iesūtot novēloti:

 • pēc 24.10.2012. 10:00: -15%
 • pēc 31.10.2012. 10:00: -30%
 • pēc 07.11.2012. 10:00: -45%
 • pēc 14.11.2012. 10:00: -60%


Eseja_07

Tēma: Izvēlēties kādu praktisku pielietojumu bezvadu sensoru tīklam kuram būtu nepieciešama lokalizācija:

 1. Aprakstīt izvēlēto sensoru tīkla pielietojumu;
 2. Uzrakstīt kādu lokalizācijas veidu jūs izvēlētos un pamatot kāpēc tieši to.
  • var izmantot gan kādu no lekcijā minētajiem lokalizācijas algoritmiem, gan arī mēģināt izdomāt savu, iedvesmojoties no lekcijā stāstītā.

Termiņš: Trešdiena, 31.10.2012. 10:00

Soda punkti, iesūtot novēloti:

 • pēc 31.10.2012. 10:00: -15%
 • pēc 07.11.2012. 10:00: -30%
 • pēc 14.11.2012. 10:00: -45%
 • pēc 21.12.2012. 10:00: -60%

Eseja_08

Tēma:

 • Mani iespaidi par ekskursiju uz EDI (ko redzējāt, kas bija interesanti, par ko gribētos uzzināt vairāk, ...).
 • Pie kāda projekta es gribētu darboties, ja strādātu EDI (tas var būt arī kas jauns, pašu izdomāts).

Termiņš: Trešdiena, 21.11.2012. 10:00

Soda punkti, iesūtot novēloti:

 • pēc 21.11.2012. 10:00: -15%
 • pēc 28.11.2012. 10:00: -30%
 • pēc 05.12.2012. 10:00: -45%
 • pēc 12.12.2012. 10:00: -60%

Eseja_09

Tēma: Jūs nēsājat sensoru tīklu uz ķermeņa (pulss, spiediens). Periodiski nosūtāt datus ārstam un kādam tuvam radiniekam.

 • Kādus drošības pasākumus Jūs veiktu?

Termiņš: Trešdiena, 05.12.2012. 10:00 (pagarināts par 1 nedēļu, jo nebija augšuplādēti lekcijas slaidi)

Soda punkti, iesūtot novēloti:

 • pēc 12.12.2012. 10:00: -15%
 • pēc 19.12.2012. 10:00: -30%
 • pēc 26.12.2012. 10:00: -45%
 • pēc 02.01.2013. 10:00: -60%


Eseja_10

Tēma: TinyOS vai MansOS ?

 • aprakstiet šo BST OS atšķirības, kurš pašiem patīk un kāpēc;
 • kādiem lietojumiem kuru lietotu?

Termiņš: Trešdiena, 05.12.2012. 10:00

Soda punkti, iesūtot novēloti:

 • pēc 12.12.2012. 10:00: -15%
 • pēc 19.12.2012. 10:00: -30%
 • pēc 26.12.2012. 10:00: -45%
 • pēc 02.01.2013. 10:00: -60%

Eseja_11

Tēma: Kādu labumu Jūsu kursa projektam varētu sniegt virtuālās mašīnas izmantošana?

Termiņš: Trešdiena, 12.12.2012. 10:00

Soda punkti, iesūtot novēloti:

 • pēc 12.12.2012. 10:00: -15%
 • pēc 19.12.2012. 10:00: -30%
 • pēc 26.12.2012. 10:00: -45%
 • pēc 02.01.2013. 10:00: -60%

Eseja_12

Tēma: Izdomājiet sensoru datu vākšanas piemēru, kur dati ir paredzēti lietošanai citiem (publicēšanai tīmeklī, u.c.)

Uzdevums:

 • īsi aprakstiet savu piemēru (t.sk. vācamos datus)
 • kādu informāciju Jūs pievienotu sensoru rādījumiem, lai nodrošinātu, ka šie dati ir saprotami un interpretējami / tālāk izmantojami? (t.i., lai citi tos var izmantot, neko vairāk jums nevaicājot)

Termiņš: Trešdiena, 19.12.2012. 10:00

Soda punkti, iesūtot novēloti:

 • pēc 19.12.2012. 10:00: -15%
 • pēc 26.12.2012. 10:00: -30%
 • pēc 02.01.2012. 10:00: -45%
 • pēc 09.01.2013. 10:00: -60%