LU-BST-m23

From DiLab
Jump to: navigation, search

Īsceļi: Kalendārs | MD | Recenzijas | PD | Resursi | Šodiena: 04.03.24 : Rītdiena: 5.03.24 (ja ir lekcija)


Bezvadu sensoru tīkli [M] (BST)

LU DF maģistru un doktorantu studiju kurss DatZ7032, meklēt eStudijās.


Par kursu

Kursa ietvaros studenti un pasniedzējs apskata bezvadu sensoru tīklus, kiber-fizikālas sistēmas un lietu interneta sistēmas (IoT), to pielietojumus un saistītās pētniecības problēmas. Būtiska kursa daļa ir jaunāko publikāciju lasīšana, referēšana un diskusijas. Otra kursa daļa ir kursa projekts kura piedalās studenti individuāli vai grupās, atkarībā no projekta apjoma un tēmas. Projekta tēmas studenti ir aicināti izvēlēties paši, bet dažas iespējas piedāvās arī pasniedzējs.

Ievadlekcijas video: No sensoriem līdz stāstam


Administratīvā informācija

 • Pasniedzējs: Leo Seļāvo (epasts: vards.uzvards @ gmail.com)

Kalendārs

Datums, nedēļa Kursa saturs Uzdevumi un piezīmes

06.02.23

Bezvadu sensoru tīkli (BST). Ievads. Pielietojumi. Veiktspējas kritēriji. Resursu ierobežotība. Pētniecības problēmas.

BST tematika:

 • Iepakojums, izmēri, svars.
 • Izmaksas ražošanā un pētniecībā
 • Sensori un signāli, diskretizācija
 • Aparatūra (resursu ierobežotība, MCU arhitektūra)
 • Programmatūra (operētājsistēmas, bibliotēkas, skriptēšana, atkļūdošana)
 • Uzticamība, noturība. Sistēmas un mezgla līmenī. Aparatūras un programmatūras līmenī.

Pētniecības novirzieni un problēmas BST:

 • Komunikācija,
 • MAC un tīkla protokoli,
 • laika sinhronizācija,
 • lokalizācija,
 • programmēšanas abstrakcijas,
 • drošība un privātums,
 • enerģijas taupība.
 • Datu apstrāde, lēmumu pieņemšana, misijas kontrole.

MD0:

 • Publikāciju izvēle (saite estudijās, MD0)

13.02.23

Pētniecības raksti

 • Galvenās rakstu sadaļas
 • Kā vērtēt un recenzēt
 • Kur meklēt rakstus
 • Vērtīgas konferences tematikā: SENSYS, IPSN, EWSN, DCOSS, CPS-week...

Diskusija par kursa projekta tēmām.

20.02.23

Diskusija par studentu izvēlētajiem pētniecības rakstiem.

Stāsts par pētījumu: LUSTER - wireless sensor network for environmental research.

Uzdots MD1 mājas darbs - recenzēt LUSTER rakstu.

27.02.23

Vieslekcija (no EDI)

Saite uz vieslekciju eStudijās (atšķiras no kursa saites)!

 • Uzdots MD_Proj mājas darbs - projekta pieteikums.

06.03.23


Sensori

 • Diskusija par IMU un virtuāliem sensoriem.

Platformas

 • Aparatūras platformas un likumu (design rules) projektēšana, Epic mote. Raksts: "A Building Block Approach to Sensornet Systems". (Paper) (Slides)


 • "Resource Aware Programming for Sensor Networks" - Matt Welsh (video)

Diskusija par pētījumiem WSN konferencēs un semināros.


13.03.23


20.03.23

Prezentē:

 • Ansis

27.03.23

Prezentē:

 • Mārtiņš (pārcelts)

03.04.23

Brīvlaiks


17.04.23

Prezentē:

Projektu diskusija


24.04.23

 • Diskusija par kursa projektiem.

Prezentē:

 • Mārtiņš

08.05.23

 • Programmēšanas paradigmas sensoru tīklos. Mate virtuālā mašīna.

Prezentē:

 • Ansis
 • Mārtiņš (pārcelts)


Projektu diskusija

15.05.23

Projektu diskusija.

Prezentē

 • Mārtiņš (?)

22.05.23

Projektu statusa diskusija.

29.05.23

Projektu statusa diskusija.

Kopsavilkums, kursa noslēguma lekcija.

12.06.23

12:30 Eksāmens - projektu demonstrācijas un plakāti.

Eksāmenā:

 • Jānodod eseja (e-studijās), kurā aprakstīti projekta izaicinājumi un sasniegumi kā arī tehniskā informācija par projektu.
 • Bez tam, jāizveido plakāts, kas būs jāprezentē mutiski un jāatbild uz jautājumiem. PDF formātā (e-studijās).
 • Ja projektā ir demonstrējama daļa, tad jāveic arī tā demonstrācija.

MD

Mājas darbi.

Praktisko un mājas darbu iesniegšana izpildāma noteiktajos datumos un laikos elektroniski, e-studijās.

 • Iesniegšanas termiņa laiks ir 30 minūtes pirms lekcijas sākuma.
 • Ja darbs iesniedzams e-pastā, tad Subj. jānorāda sekojošā formā "BST MD1 Vards Uzvards" - piemērs MD1 iesniegumam.
 • Iesniegto failu vārdam jābūt sekojošā formātā, ar svītru tukšumu vietā, piemēram: "BST_MD1_Vards_Uzvards.pdf"
 • Ja iesniedzams teksts, piemēram, eseja vai apraksts, tad failam jābūt PDF formātā, ja vien nav prasīts citādi uzdevuma nosacījumos.
 • Ja iesniedzami vairāki faili, piemēram, programmas pirmkods, tad tie iepriekš arhivējami kā *.zip arhīvs ar tādu pat faila vārdu kā aprakstīts iepriekš: "BST_MD1_Vards_Uzvards.zip".
 • Ja darbs tiek iesniegts ar novēlošanos, rezultāts tiek samazināts par 50%. Ja darbs iesniegts vairāk kā nedēļu pēc termiņa, pasniedzējs darbu var nepieņemt.


MD_Proj

Kursa projekta pieteikums, plāns. Motivācija, risinājums, sagaidāmie rezultāti, nepieciešamie resursi.

MD1

Raksta recenzija: "LUSTER: Wireless Sensor Network for Environmental Research" (PDF) Skat zemāk kā veikt recenziju.

MD2

Recenzija rakstam. Skat zemāk kā veikt recenziju.

MD3

Recenzija rakstam. Skat zemāk kā veikt recenziju.

MD4

Recenzija rakstam. Skat zemāk kā veikt recenziju.

Rakstu recenzēšana

Kursā ir jāanalizē un jārecenzē raksti ar mērķi tos izprast, mācīties par aktuālākajiem sasniegumiem, risinājumiem, tehnoloģijām un pētījumiem. Raksta recenzēšana iekļauj analīzi par tā stiprajām un vājajām pusēm.

Katram studentam tiks izsniegts raksti, kas jārecenzē. Recenzija jāiesniedz elektroniski, pa epastu pasniedzējam ar "subject": BST MD? vards uzvards. Epasta piekabē ir jāpievieno jūsu recenzija PDF formā 1-2 lapu apmērā.

Jautājumi, uz kuriem jāatbild recenzentam:

 1. "Contribution" - ko raksta autori ir vērā ņemamu un jaunu sasnieguši vai izdarījuši.
 2. "Strengths" - 2-3 pozitīvie, stiprie publikācijas aspekti
 3. "Weaknesses" - 2-3 negatīvie, vājie publikācijas aspekti
 4. Komentāri publikācijas autoriem, kas pamato lēmumu un apraksta iespējas uzlabot publikāciju.

Izvērstāki ieteikumi par to, kā recenzējama publikācija, atrodami šeit.

Praktiskie darbi

Praktiskie darbi domāti lai dotu studentiem iespēju iepazīties ar praktiskiem bezvadu sensoru tīklu programmēšanas uzdevumiem. Praktiskajos darbos tiek izmantota MansOS operētājsistēma.

Uzdevumi:

 1. Realizēt Blink lietotni (sekojot Wiki) - iepazīšanās ar Mansos, kompilācija, lietotnes augšupielāde.
 2. Realizēt SOS signālu uz LED (3 īsi, 3 gari, 3 īsi signāli)
 3. Lasām ADC (gaismas sensoru, 4 vai 5 ports uz Tmote Sky) un sūtam rezultātu tekstā uz seriālo portu.
 4. Divas motes: Pirmā - Skaitītājs sūta skaitļus uz radio. Otrā - no radio saņem skaitli un izspīdina uz trijiem LED binārā formā.
 5. ADC => Radio ... Radio => Serial ... Serial => diagramma uz PC datora

Saites

Praktiska informācija


Ieteikumi prezentāciju veidošanā

Ieteikumi rakstu recenzēšanā

Teorija

Kalman filtrs

Prezentācijas

Ziņas, projekti