LU-DIP-B:MD

From DiLab
Jump to: navigation, search

Mājas darbu noformēšana un iesniegšana

 • Mājas darbi, ja vien nav norādīts savādāk, tiek iesniegti PDF failu veidā (1 mājas darbs = 1 PDF fails)
 • PDF failu nosaukumi veidojami pēc sekojošas struktūras:
  • DIP_MD[mājasdarba numurs]_[autora vārds]_[autora uzvārds]_[autora studenta apliecības numurs].PDF
 • PDF failu nosaukumi nesatur specifiskās LV rakstzīmes
 • Mājas darbi tiek iesniegti, nosūtot uz sekojošām (abām!) e-pasta adresēm:
  • medart pie e-apollo punkts lv
  • leo punkts selavo pie gmail punkts com
 • E-pasta lauka SUBJ saturs identisks PDF faila nosaukumam
 • Mājas darba iesniegšana pēc norādītā termiņa var negatīvi ietekmēt mājas darba vērtējumu

1. Mājas darbs

 • Izveidot loģisko tabulu, kas ataino dotās loģiskās shēmas darbību
 • Iesniegšanas termiņš 12.09.2008 10:30

2. Mājas darbs

 • Izveidot loģisko tabulu un atbilstošu loģisko shēmu, kas darbojas kā 7-segmentu indikatora dekoderis (ieejā 3 biti, nepieciešams atainot skaitļus no 0 līdz 7)
 • Iesniegšanas termiņš 12.09.2008 10:30

3. Mājas darbs

 • Izmantojot tranzistorus, izveidot 4 atsevišķas loģiskās shēmas, kuras nodrošina sekojošu funkcionalitāti:
  • AND
  • NAND
  • OR
  • NOR
 • Iesniegšanas termiņš 19.09.2008 10:30

4. Mājas darbs

 • Izveidot loģisko shēmu, kas nodrošina gaismas diodes LED0 mirgošanu ar frekvenci tieši 0.5 Hz (1 sekundi nedeg, 1 sekundi deg, utt.)
 • Iesniegšanas termiņš 26.09.2008 10:30

5. Mājas darbs

 • Izveidot divus loģiskās shēmas XOR variantus, izmantojot to konstruēšanā tikai loģiskos elementus NAND, NOR un NOT
  • 1. variants - shēmas elementus savienojošo vadu krustošanās IR atļauta
  • 2. variants - shēmas elementus savienojošo vadu krustošanās NAV atļauta
 • Iesniegšanas termiņš 03.10.2008 10:30