LU-DIP-B:PD

From DiLab
Jump to: navigation, search

1. Praktiskie darbi

 • Uzdevums 1: Xilinx ISE vidē izveidot jaunu projektu un tajā realizēt loģisko shēmu pēc sekojošas specifikācijas:
INPUT1 INPUT2 INPUT3 INPUT4 OUTPUT
X X 0 0 INPUT1 AND INPUT2
X X 0 1 NOT(INPUT1)
X X 1 0 INPUT1 OR INPUT2
X X 1 1 INPUT1 XOR INPUT2
 • Uzdevums 2: Pārbaudīt izveidoto loģisko shēmu, izmantojot Test Bench Waveform
 • Šeit iespējams apskatīt izpildīta praktiskā darba paraugu

2. Praktiskie darbi

 • Uzdevums 1: Xilinx ISE vidē realizēt loģisko shēmu - RS trigeri
 • Uzdevums 2: Pārbaudīt izveidoto loģisko shēmu, izmantojot Test Bench Waveform
 • Uzdevums 3: Xilinx ISE vidē realizēt loģisko shēmu pēc sekojošas specifikācijas:
INPUT1 INPUT2 INPUT3 INPUT4 OUTPUT1 OUTPUT2 OUTPUT3
X X X X NOT(INPUT1) INPUT2 INPUT1 AND INPUT2
 • Uzdevums 4: Veikt izveidotās loģiskās shēmas piesaisti Xilinx Spartan 3E platformai pēc sekojošas specifikācijas:
INPUT1 INPUT2 INPUT3 INPUT4 OUTPUT1 OUTPUT2 OUTPUT3
SW0 SW1 SW2 SW3 LED0 LED1 LED2
 • Uzdevums 5: Veikt izveidotās loģiskās shēmas lejupielādi uz Xilinx Spartan 3E platformas
 • Uzdevums 6: Pārbaudīt lejupielādētās loģiskās shēmas darbības atbilstību sākotnējai specifikācijai
 • Šeit iespējams apskatīt izpildīta praktiskā darba paraugu

3. Praktiskie darbi

 • Uzdevums 1: Xilinx ISE vidē realizēt loģisko shēmu pēc sekojošas specifikācijas:
SW0 SW1 SW2 LED0 LED1 LED2
OFF OFF OFF 0.2 Hz 0.4 Hz 0.7 Hz
ON ON ON 1.5 Hz 3.0 Hz 6.0 Hz
 • Uzdevums 2: Veikt izveidotās loģiskās shēmas lejupielādi uz Xilinx Spartan 3E platformas
 • Uzdevums 3: Pārbaudīt lejupielādētās loģiskās shēmas darbības atbilstību sākotnējai specifikācijai
 • Šeit iespējams apskatīt izpildīta praktiskā darba paraugu

4. Praktiskie darbi - 1.daļa

 • Uzdevums 1: Xilinx ISE vidē realizēt ALU pēc sekojošas specifikācijas:
INPUTS OUTPUTS OPCODE RESULT OPCODE RESULT OPCODE RESULT
A(3:0) RESULT(3:0) 000 A AND B 011 A XOR B 110 reserved
B(3:0) OVERFLOW 001 A OR B 100 A ADD B 111 reserved
OPCODE(2:0) ZERO 010 NOT(A) 101 reserved

4. Praktiskie darbi - 2.daļa

 • Uzdevums 2: Veikt izveidotā ALU piesaisti Xilinx Spartan 3E platformai pēc sekojošas specifikācijas:
Kontrolis Darbība
SW0..SW3 Ievades datu uzstādīšana
BTN_WEST Ievades datu saglabāšana reģistrā A
BTN_EAST Ievades datu saglabāšana reģistrā B
BTN_NORTH Ievades datu saglabāšana reģistrā OPCODE
ROT_CENTER Izvades datu attēlošana uz LED (LED0..LED3 dati, LED4 OVERFLOW, LED5 ZERO)
BTN_SOUTH Izvades datu dzēšana
Vadības pogu nospiešana tiek dublēta ar LED7 iedegšanos
 • Uzdevums 3: Veikt izveidotā ALU lejupielādi uz Xilinx Spartan 3E platformas
 • Uzdevums 4: Sagatavot 5 testpiemērus ALU darbības pārbaudei
 • Uzdevums 5: Pārbaudīt cita studenta lejupielādētā ALU darbības atbilstību sākotnējai specifikācijai (students A pārbauda studenta B shēmu, students B - studenta C, utt.)