LU-DIP-M10:index

From DiLab
Jump to: navigation, search

Digitālā projektēšana [M]

Papildus informācijai un resursiem skatīt iepriekšējā gada kursa portālus: 2009-M, 2009-B, 2008-B

Praktiskie darbi

PD1

Izveidot shēmu kas

  • izspīdina divu slēdžu xor funkciju, uz viena LED
  • mirkšķina otru LED aptuveni divas reizes sekundē.
  • Slēdzi kas aptur otra LED mirgošanu.

Nokompilēt shēmu uz Xilinx iekārtu un uzlādēt uz Spartan 3E iekartas. Demonstret rezultatus un pirmkodu projektam.

PD1b

Izpildīt PD1 ar Verilog valodas palīdzību shēmas vietā.

PD2

Izstrādāt iekārtu kas izspīdina pievienotas klaviatūras SCAN koda pēdējo baitu uz 8 LED-iem.

PD3

Izstrādāt iekārtu kas izvada uz monitora 8x8 rūtiņu šaha laukumu.

PD4

Izstrādāt grafisko kontrolieri kurš vadāms ar komandām caur USB portu.