LU-DSP-B10:index

From DiLab
Jump to: navigation, search

Digitālā Signālu aPstrāde (DSP)


Lekcijas un nodarbības notiek otrdienās 14:30 LU R19 312.


Kalendārs

Nedēļas datumi Kursa saturs
01.02.2010. - 08.02.2010. Reģistrācijas nedēļa
11.02.2010 Ievadlekcija. DSP definīcija un pielietojumi. DSPGuide grāmatā 1. nodaļa.
18.02.2010 Analogais-ciparu pārveidotājs (ADC). Kvantizācijas kļūdas, un ka ar tam cīnīties. DSPGuide grāmatā 3 nodaļa.

Signāli un to mērīšana. Statistika, varbūtība un trokšņi. DSPGuide grāmatā 2 nodaļa.

25.02.2010 Ievads MATLAB un OCTAVE datu apstrādes sistēmās. MD1 termiņš.
04.03.2010 Lineāras sistēmas. MD2 termiņš.
11.03.2010 Konvolūcija (6.nodaļa). Konvolūcijas īpašības (7. nodaļa)
18.03.2010 Vidus semestra kontroldarbs. 1. - 7. nodaļas no DSPGuide grāmatas un lekcijām. MD3 termiņš.
25.03.2010 Praktiskais darbs I ar Octave.
01.04.2010 Ievads digitālajos filtros.
08.04.2010 Digitālie filtri, kustīgā vidējā (moving average) filtrs.
15.04.2010 Furjē transformācija, ievads (lekciju lasa Dr. Ivars Driķis). Lekciju pieraksti
22.04.2010 Praktiskais darbs ar Octave II. Audio signāla apstrāde. Furje transformācijas pielietojums. 22. nodaļa grāmatā.
29.04.2010 Skaņas un attēla apstrāde. Auss un acs uzbūve, kā cilvēks uztver audio un vizuālos signālus, un kādas no ta izriet sekas un iespējas digitālajā signāla apstrādē. DSPGuide grāmatā 22.-25. nodaļas.
06.05.2010 Vidus semestra kontroldarbs KD2. Ieskaitot darbu ar Octave.

Visa līdz šim kursā izņemtā viela. Tai skaitā par Furje transformācijām: 1.-9., 14., 15. nodaļas DSPGuide grāmatā, un lekciju slaidi.

13.05.2010 DSP procesori, to arhitektūras. DSPGuide grāmatā 28. un 29. nodaļas.
20.05.2010 Signala attēlojumi no laika uz frekvenču domēnu, furje transformācija. Kalmana filtrs un pielietojumi. MD4 termiņš.
27.05.2010 Digitālās signāla apstrādes principu un metožu pārskats un kursa kopsavilkums. MD5 termiņš.
03.06.2010 Eksāmens. Visas apskatītās nodaļas no DSPGuide grāmatas.

Prakstiskie un mājas uzdevumi

 • MD1: Ģenerēt nejaušus skaitļus (vismaz 40000) un histogrammas sekojošām funkcijām: RND, RND+RND, RND+RND+RND+RND. izdarīt secinājumus par histogrammām.
 • MD2: Izpildīt MD1 ar Octave sistēmu
 • MD3: Audio faila konvolūcija ar gausa funkciju, secinājumi
 • MD4: FFT: Realizēt FFT operāciju Octave vidē.
 • MD5: Noskaidrot, kāds rezultāts ir frekvenču domēnā, ja pielietojam furjē transformāciju sekojošiem signāliem:
  • Troksnis ar vienmerīgu sadalījumu
  • Impulss, kuru raksturo sekojošs signāls: 0,0,0,0,0,0,0,0, 0.25, 1, 0.25, 0,0,0,0,0,0,0,0
  • Impulss, kuru raksturo sekojošs signāls: 0,0,0,0,0,0,0,0, 1, -1, 0,0,0,0,0,0,0,0
  • Konstants signāls ar amplitūdu 1.

ResursiCiti kursi (ko lasa Leo Seļāvo) LU DF