LU-DSP-B:index

From DiLab
Jump to: navigation, search

Digitalā Signālu aPstrāde (DSP)


Lekcijas un nodarbības notiek otrdienās 8:30 LU R19 312.


Kalendārs

Nedēļas datumi Kursa saturs
01.02.2009. - 08.02.2009. Reģistrācijas nedēļa
10.02.2009 Ievadlekcija. DSP definīcija un pielietojumi. DSPGuide grāmatā 1. nodaļa.
17.02.2009 Signāli un to mērīšana. Statistika, varbūtība un trokšņi. DSPGuide grāmatā 2 nodaļa.
24.02.2009 Analogais-ciparu pārveidotājs (ADC). Kvantizācijas kļūdas, un ka ar tam cīnīties. DSPGuide grāmatā 3 nodaļa.
03.03.2009 Ievads MATLAB un OCTAVE datu apstrādes sistēmās. Mājas darbs MD1: realizēt 10 faktoriāla aprēķinu Octave sistēmā bez cikliem.
10.03.2009 MD1 termiņš. Lineāras sistēmas.
17.03.2009 Konvolūcija (6.nodaļa). Konvolūcijas īpašības (7. nodaļa)
24.03.2009 Vidus semestra kontroldarbs. 1. - 7. nodaļas no DSPGuide grāmatas un lekcijām.
31.03.2009 Praktiskais darbs I ar Octave.
07.04.2009 Ievads digitālajos filtros.
14.04.2009 Digitālie filtri, kustīgā vidējā (moving average) filtrs.
21.04.2009 Furjē transformācija, ievads (lekciju lasa Dr. Ivars Driķis). Lekciju pieraksti
28.04.2009 Praktiskais darbs ar Octave II. Audio signāla apstrāde. Furje transformācijas pielietojums. Attēlu apstrāde.
05.05.2009 Vidus semestra kontroldarbs KD2. Ieskaitot darbu ar Octave.

Visa līdz šim kursā izņemtā viela. Tai skaitā par Furje transformācijām: 1.-9., 14., 15. nodaļas DSPGuide grāmatā, un lekciju slaidi.

12.05.2009 DSP procesori, to arhitektūras. DSPGuide grāmatā 28. un 29. nodaļas.
19.05.2009 Skaņas un attēla apstrāde. Auss un acs uzbūve, kā cilvēks uztver audio un vizuālos signālus, un kādas no ta izriet sekas un iespējas digitālajā signāla apstrādē. DSPGuide grāmatā 22.-25. nodaļas.
26.05.2009 Digitālās signāla apstrādes principu un metožu pārskats un kursa kopsavilkums.
17.06.2009 10:30 Eksāmens. Visas apskatītās nodaļas no DSPGuide grāmatas.

Nēmiet verā ka datums pārcelts uz 17 pēc studentu lūguma dēļ.

Resursi

SaitesCiti kursi (ko lasa Leo Seļāvo) LU DF