LU-LKP-B10:L01

From DiLab
Jump to: navigation, search

Ievads sistēmprogrammēšana un unix operetajsistēmā. C programmas un shell-script, savstarpēja sadarbība.


LKP PD1

Uzrakstīt sekojošas programmas:

  1. (C valodā) Ielasa lietotāja tekstu un padod zemāk.
  2. (shell script) Saņem padoto tekstu, izdrukā datumu un padod tekstu nakamajai programmai
  3. (C valodā) izdruka saņemto tekstu


PD klasē, piemēra iespējamais risinājums. 1. un 3. programmu apvienojums

#include <stdio.h>

int main (int argc, char *argv[])
{
	char str[255];

	if( argc>1 )
	{
		puts(argv[1]);
	}
	else
	{
		scanf("%s", str);
		puts(str);
	}
	return 0;
}

Shell skripts:

#!/bin/sh
while read LINE; do
date
./myprint ${LINE}
done

Programmu izsaukums: ./myprint | ./dat.sh

Viela pārdomām:

  • Kā ir ar drošību? vai lietotājs nevar ievadīt potenciāli bīstamas simbolu virknes?
  • Vai risinājums izdrukas visu tekstu vai tikai vienu vārdu? Kā to labot?