LU-LKP-B10:MD3

From DiLab
Jump to: navigation, search

MD3

Mērķi

 • Direktorijas koka rekursīva apstaigāšana
 • Failu parametru nolasīšana un analīze
 • Darbs ar stat(), opendir(),readdir(),closedir()
 • Hash tabulas pielietojumi
 • MD5 pielietojums


Uzdevums

Uzrakstīt programmu md3, kas apstaigā direktoriju koku un atrod tos failus kas ir duplikāti, respektīvi, atrodami vairākos eksemplāros. Faili tiek uzskatīti par vienādiem ja tiem ir vienāds izmērs un faila vārds. Izņemot MD5 režīmā, kad failu vienādību nosaka MD5 vertības.

 • Saites (links) jāignorē. Divas saites, vai fails un saite uz to, nav jāsalīdzina.

Vārds un izmērs jāpārbauda vienmēr, izņemot MD5 režīmu. Papildus pārbaudes nosaka parametri:

 • md3 -d pārbauda arī datumu sakritību
 • md3 -md5 aprēķina un salīdzina MD5 vertību faila saturam (bez vārda un datuma).
 • md3 --help izvada palīga tekstu par parametriem (divas domu zīmes!)

Izdrukas formāts:

=== date size filename1 [MD5]
path1/filename1 
path2/filename1 
...

=== date size filename2 [MD5]
path1/filename2 
path2/filename2 
...

Datuma formāts ir tāds pat kā ls -l: (yyyy-mm-dd hh:mm). Piemēram: 2010-09-25 21:45

MD5 jādrukā tikai tad, ja pie programmas izsaukuma parametrs bija -md5

Šajā gadījumā failu vienādību nosaka tikai MD5 sakritība, un izvads var nedaudz atšķirties - jo vienādiem failiem var atšķirties to vārdi un datumi. Datums izvadāms tika vienam failam.

=== date size filename1 [MD5]
path1/filename1 
path2/filename2 
...

Jāiesniedz

 • Jāiesniedz C programmas pirmkods un Makefile.
 • Visi iesniedzamie faili jāsapako arhīvā LKP_MD3_vards_uzvards.tgz
 • Arhīva fails sūtāms pa epastu piekabē, ar sekojošu "Subject:" LKP MD3 vards uzvards

Vērtējums

Uzdevums tiks vērtēts sekojoši:

 1. 60% - Korekta programmas darbība salīdzinot tikai failu vārdus un izmērus
 2. 10% - -d datuma salīdzināšanas opcijas realizācija
 3. 20% - -md5 opcijas realizācija
 4. 10% - --help realizācija

Piemēri

Darbinām md3, salīdzinām arī datumus, izvadam rezultātus log failā.

md3 -d > log

Salīdzinam failus tikai pēc vārdiem

md3

Salīdzinam failus pēc vārdiem un datumiem

md3 -d

Salīdzinam failus pēc satura

md3 -md5

Salīdzinam failus pēc satura un vārdiem un datumiem. Izvadam tikai tos kam visi vienādi.

md3 -d -md5

Derīga informācija

 • Ieteikums: izstrādājiet programmatūru pakāpeniski. Piemēram, vispirms ielasiet un izdrukājiet datus. Tad pievienojiet datu analīzi un reģistrēšanu savās datu struktūrās. Tad pievienojiet datu analīzi lai tos sakārtotu izdrukai. Testējiet vispirms uz pareiziem datiem. tad uz kļūdainiem datiem.

J&A (jautājumi un atbildes)

Papildus skatieties kursa vēstkopu LU_LKP_B@googlegroups.com

J: Uzdevums pārāk grūts, vai var pagarināt termiņu?

A: Noteiktais termiņš paliek spēkā. Iesaku risināt savlaicīgi, lai pietiek laika neparedzētu problēmu risināšanai.

J: Vai jaignorē gan "soft" gan "hard" saites?

A: Vājās saites (soft links) jāignorē. Stingrās saites (hard links) nav jāignorē. Lielākā daļa failu, ko mēs ikdienā redzam savās direktorijās ir cietās saites uz failu i-node struktūrām. Tāpēc ignorējot arī stingrās saites mēs ignorētu praktiski visus failus.


Uz LKP kursa sākuma lapu.