LU-LKP-B10:PD client server

From DiLab
Jump to: navigation, search

Uzdevums - izstrādāt koncepciju un arhitektūru klienta - servera sistēmai, kas realizē daudzlietotāju vidi datorspēlei.

Diskusiju piezīmes.

Iespējamie spēles konteksti:

 • Ceļošana kosmosā
 • Ferma
 • Pilsētas simulators


Serveris

Asinhroni saņemam klienta komandas un ieliekam FIFO buferī.

Ir pasaules karte ar AxB šūnām. Katrā šūnā var būt:

 • objekta kods
 • norāde uz sarakstu ar objektiem

Ir dzīves cikls. tajā:

 • apstrādājam FIFO ar klientu komandām
 • apstrādājam automātiskos notikumus
 • Sūtam klientam atjaunotu informāciju

Uztur informāciju par klientiem:

 • Name
 • IP
 • port
 • lastSeen
 • X,Y
 • alive
 • score
 • ...

Konfigurācijas fails game-config define spēles noteikumus. Konfigurācijas apraksta sintaksei jābūt savietojamai ar citiem serveriem.


Klients

Ir savs FIFO ar darbībām. Sūta serverim komandas


Direktorijas serveris

Uztur informāciju par aktīvajiem serveriem:

 • name
 • ip
 • port
 • lastSeen


Protokols

Client, Server:

 • C=>S: darbības
 • S=>C: izmaiņas pasaulē
 • S=>C: tekošais pasaules stāvoklis
 • S=>C: komandas

Autentifikācija notiek ar "magic number". Alternatīvi autentifikācija notiek ar MD5.

Protokola komandas

Komanda, parametri un dati

 • Ping
 • DirInfo - atgriež informāciju par serveriem no direktorijas
 • RegSer Name, ip,port, magic
 • RegClient Name, ip,port, magic
 • GetMap x,y,h,w
 • Go direction(degrees)
 • GetStat - serveris atgriež klienta statusa info
 • Stat - serveris sūta klienta statusu serverī (alive, dead, restart...)
 • Use tool parameters
 • GameInfo - spēles noteikumi, rīki un iespējas
 • Quit
 • Say text - broadcast text - client to all, or server to client.


Datu paketes struktūra

Katram ziņojumam ir sekojoša struktūra:

 • FSTART - char[1] = FSTART
 • msg_id - char[ MSG_ID_SIZE ]
 • msg_type - char[ MSG_TYPE_SIZE ]
 • params - char [0 - *] - atkarīgs no komandas
 • FSTOP - char[1] = FSTOP


Pakešu datu tipi un konstantes

message.h

#define FSTART 0xff
#define FSTOP 0xff
#define MSG_ID_SIZE 2
#define MSG_TYPE_SIZE 1
#define MAGIC_SIZE 1
#define MAGIC_ID '?'
#define SERVER_NAME_MAX 64
#define CLIENT_NAME_MAX 64

Ziņojumu tipi

Msg_type Parm, type, size Sagaidāmā atbilde Komentāri, sūtītājs, saņēmējs.
PING (P)
 • uint4_t sec
 • uint4_t usec
PONG any-any
PONG (P+128)
 • uint4_t sec
 • uint4_t usec
any-any
REGSERVER (R)
 • uint4_t ip
 • uint2_t port
 • MAGIC_SIZE magic
REGSERVERREPLY (R+128)
REGCLIENT (L)
REGCLIENTREPLY (L+128)
DIRINFO (D)
DIRINFOREPLY (D+128)
X()

Problēmas

Sinhronizācija

Drošība, godīgums

Klientu autentifikācija un identifikācija