LU-LSP-b11:L02

From DiLab
Jump to: navigation, search

Praktiskais darbs #2

1. Uzrakstīt funkciju int sv_garums(char *), kas atrod simbolu virknes garumu

  • Šeit un turpmāk var pieņemt, ka simbolu virknes korekti beidzas ar simbolu '\0'

2. Uzrakstīt funkciju void sv_kopet(char *no, char *uz), kas nokopē simbolu virkni

  • Izaicinājums – neizmantot papildus mainīgos!

3. Uzrakstīt funkciju int sv_meklet(char *kur, char *ko)

  • Funkcija sameklē un atgriež simbolu skaitu no virknes "kur" sākuma līdz vietai, kur tajā pirmoreiz atrodama virkne "ko"
  • Ja "ko" nav atrodams virknē "kur", tad atgriež -1
  • sv_meklet("to be or not to be", "be") -> 3
  • sv_meklet("something else", "be") -> -1

4. Uzrakstīt funkciju void sv_apgriezt(char *s), kas apgriež simbolu virkni.

  • "abcd" -> "dcba"
  • Neizmantot papildus atmiņu! (Izņemot skalāriem mainīgajiem)

5. Uzrakstīt funkciju void sv_vapgriezt(char *s), kas apgriež vārdus simbolu virknē

  • "hello world" -> "world hello"
  • Neizmantot papildus atmiņu! (Izņemot skalāriem mainīgajiem)